1. Dönem 12 TM-A Sınıfı Türk Edb. Dersi 1. Yazılı Sorularıdır.

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1. Dönem 12 TM-A Sınıfı Türk Edb. Dersi 1. Yazılı Sorularıdır.
                  ASIL KAYNAK
   Öyle sanıyorum ki ne maziyi sevmek ne Garp’ı tanımak ve ona hayran olmak bizim için kafi değildir. Mazi nihayet geçmiş bir zamandır; bizde ancak kendisine içimizden bir şeyler katarak hakkıyla yaşayabilir. İçimizdeki kaynaşma ve karşılaşmanın verimli olması için bu hayatı bu terkibi doğurması şarttır.Bu da memleketin realitesine varmakla mümkündür.                               (Ahmet Hamdi TANPINAR)
   1. Yukarıdaki parçadan hareketle sizce memleketin realitesi ne olmalıdır? Yorumlayınız.
   2. Cumhuriyet dönemi Türk edb. kaça ayrılır?Neden böyle bir ayrıma gidilmiştir?Açıklayınız.
   3. Atatürkçülük nedir?Tanımlayınız.
   4. Aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.
Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinleri

YAPI   
      
TEMA   

DİL ve ANLATIM   
   5. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
* Metni meydana getiren anlam birliklerini en kısa şekilde ifade edebilecek kelime veya cümlelere ……………
* Peyami Safa geçim kaygısıyla yazdığı eserlerde ……………………………………… adını kullanır.
* Peyami Safa romanlarında  ………………………….. çok ………………………………………… yer verir.
* Edebiyatımızda ilk makale örneği Şinasi’nin………………………………………………………………’dir.
TAKVİMDEKİ DENİZ
Nem varsa, evim anam                  
Çocukluğum hatıram.                  
Ve ne sevdalar serde,
Bıraktım gerilerde.                
           (Necip Fazıl)
   6. a) Yukarıdaki şiirin ölçüsünü üzerinde gösteriniz.
        b) Kafiyesini bulunuz.
   7. Öz şiir anlayışını sürdüren şiirin özelliklerini maddeler halinde yazınız.
   8. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız.
Beş Şehir  →                        Biz İnsanlar  →
Anadolu Notları  →                     Tuna’dan Batıya  →
Karalama Defteri  →
   9. Yedi Meşaleciler kimlerden oluşmaktadır?Yazınız.
      “Şu anda dışarda yağmur yağıyor
      Ve bulutlar geçiyor aynadan
      Ve bugünlerde Melih’le ben
      Aynı kızı seviyoruz.”
          10. Yukarıdaki şiir hangi edebi topluluğa aittir?Bu topluluğun görüşlerini şiire uyarlayınız.

NOT DAĞILIMI: Her sorunun doğru yanıtı 10 puandır.      BAŞARILAR       

12 TM-A Sınıfı Türk Edb. Dersi 1. Yazılı Sorularıdır.
                  ASIL KAYNAK
   Öyle sanıyorum ki ne maziyi sevmek ne Garp’ı tanımak ve ona hayran olmak bizim için kafi değildir. Mazi nihayet geçmiş bir zamandır; bizde ancak kendisine içimizden bir şeyler katarak hakkıyla yaşayabilir. İçimizdeki kaynaşma ve karşılaşmanın verimli olması için bu hayatı bu terkibi doğurması şarttır.Bu da memleketin realitesine varmakla mümkündür.                               (Ahmet Hamdi TANPINAR)
   1. Yukarıdaki parçadan hareketle sizce memleketin realitesi ne olmalıdır? Yorumlayınız.
   İlerlemek, çağdaşlaşmak, kalkınmak ne maziye sıkı sıkı sarılmak, körü körüne övünmekle mümkündür ne de bizim Tanzimat döneminde yanlış batılılaşan alafranga, züppe tiplerin çabalarıyla mümkündür.Aslolan milletin gerçekleridir.Yani batının kalkınmışlığıyla Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerini, folklorunu harmanlamak gerekir.Geçmişle bağlarımızı koparmadan geleceğe atılan her adımlar memleketin iç dinamikleriyle örtüşüyorsa çağdaş medeni bir toplumu yaratmak mümkündür.
   2. Cumhuriyet dönemi Türk edb. kaça ayrılır?Neden böyle bir ayrıma gidilmiştir?Açıklayınız.
   Cumhuriyet dönemi Türk edb. İlk dönem Türk edb. (1940 yılına kadar Türk edb.) ve son dönem Türk edb. (1940 sonrası Türk edb.) olmak üzere ikiye ayrılır.Bu ayrımın 1940’lı yıllar olmasının nedeni:
   a) Atatürk’ün ölümü sonrası içinde bulunduğumuz halet-i ruhiye
   b) 2. Dünya Savaşı’nın bunalımları çerçevesindeki bireysellik ve bunalımlar   
   3. Atatürkçülük nedir?Tanımlayınız.
   Milli birlik beraberlik çerçevesinde çağdaş bir ulus olmayı amaçlayan, dünyada ve yuta barışın egemen isteyen bir çalışma, anlayış ve ülkü bütünlüğüdür.
   4. Aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.
Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinleri

YAPI   
Gezi yazısı, hatıra, fıkra, makale, deneme
      
TEMA   
Milli konular ile Anadolu ve Anadolu insanı

DİL ve ANLATIM   
Konuşma diline yakın açık, anlaşılır bir dil
   5. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
* Metni meydana getiren anlam birliklerini en kısa şekilde ifade edebilecek kelime veya cümlelere …motif
* Peyami Safa geçim kaygısıyla yazdığı eserlerde …Server Bedii..  adını kullanır.
* Peyami Safa romanlarında  …olaylardan ….. çok ……psikolojik çözümlemelere… yer verir.
* Edebiyatımızda ilk makale örneği Şinasi’nin…Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’dir.
TAKVİMDEKİ DENİZ
Nem varsa,/ evim anam 3+4:7      a………….ana/m         -a “yarım kafiye”      
Çocukluğum / hatıram.4+3:7      a………….hatıra/m         -m “redif”   
Ve ne sevdalar serde, Duraksız      b………….ser/de         -er “tam kafiye”
Bıraktım / gerilerde. 3+4:7         b………….geri/ler/de      -de “redif”
           (Necip Fazıl)
   6. a) Yukarıdaki şiirin ölçüsünü üzerinde gösteriniz.
        b) Kafiyesini bulunuz.
   7. Öz şiir anlayışını sürdüren şiirin özelliklerini maddeler halinde yazınız.
   a)Şiir dili her şeyin üstündedir.
   b) Sanat bir biçim sorunudur.
   c) Amaç iyi ve güzel şiir yazmaktır.
   d) Bireyci bir yaklaşım içerir.
   e) Kendilerine özgü imgeleri vardır
   8. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız.
Beş Şehir  →   Ahmet Hamdi TANPINAR            Biz İnsanlar  → Peyami SAFA
Anadolu Notları  → Reşat Nuri GÜNTEKİN         Tuna’dan Batıya  → İsmail Habip SEVÜK
Karalama Defteri  → Nurullah ATAÇ
   
   9. Yedi Meşaleciler kimlerden oluşmaktadır?Yazınız.
   Cevdet Kudret SOLOK
   Enis Behiç KORYÜREK
   Kenan Hulusi KORAY
   Muammer Lütfi BAHŞİ
   Sabri Esat SİYAVUŞGİL
   Vasfi Mahir KOCATÜRK
   Yaşar Nabi NAYIR
   Ziya Osman SABA

      “Şu anda dışarda yağmur yağıyor
      Ve bulutlar geçiyor aynadan
      Ve bugünlerde Melih’le ben
      Aynı kızı seviyoruz.”
          10. Yukarıdaki şiir hangi edebi topluluğa aittir?Bu topluluğun görüşlerini şiire uyarlayınız.
   Şiir Garip Akımına (1. Yeni) aittir.
   Görüşleri:
   a) Şiir ölçü ve uyaktan kurtarılmalıdır
   b) Aslolan söyleyiş olduğundan her sözcük şiire girebilmelidir.
   c) Halkın kullandığı konuşma dili
   d) Şiirde edebi sanatlara yer verilmemesi
   e) Kendi arkadaşı Melih Cevdet Anday’ı veya sıradan kişileri şiire alması

NOT DAĞILIMI: Her sorunun doğru yanıtı 10 puandır.      BAŞARILAR         Mustafa İBİŞ
                                       T. D. ve Edb. Öğrt.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
SEMBOLİZM (SİMGECİLİK)