1.Dönem Türk Edebiyatı 11,1.Yazılı Sınavı

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1.Dönem Türk Edebiyatı 11,1.Yazılı Sınavı

Görüp ahkam-ı asrı münharif sıdk u selametten           Kemend-i can güdazı ejder-i kahr olsa celladın
Çekildikizzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten                   Müreccahtır yine bin kerre zenci esaretten
(münharif:Sapmak,müreccah:Daha iyi,Güdaz:Yakan)Namık Kemal

1)Yukarıdaki şiirin ikinci beyitini açıklayınız.

2)İkinci beyitteki söz sanatını bularak,açıklayınız.

3)Yukarıdaki şiiri yazıldığı dönemin sosyal ve siyasal yapısıyla etkileşimi açısından değerlendiriniz.

4)Yukarıdaki şiirin teması nedir?T emaya bağlı olarak bu şiirin Tanzimat’ın hangi döneminde yazıldığını belirtiniz?

5)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz:
a)Sahnelenen ilk tiyatro eseri…………………….., ……………..tarafından yazılmıştır.
b)………………..adlı eserde Ziya Paşa divan edebiyatını övmektedir.
c)Şinasi …………………..adlı eserinde atasözlerini derlemiştir.
d)İlk resmi gazetemiz………………………..’dir.

6)Sergüzeşt romanı ile divan edb. nesrini, hedefledikleri kitleyi dikkate alarak karşılaştırınız.

7)Batıdaki Rönesans ile Tanzimat Hareketinin benzer yönlerini dört madde halinde yazınız.

8)Aşağıdaki ifadeleri doğruluk yanlışlık açısından değerlendiriniz:
a)Tanzimat şairleri divan şiiri ve halk şiirine ait kalıplaşmış imgeleri kullanmışlardır.(  )
b)Tanzimat edebiyatında aruz ölçüsünün yanında hece de kullanılmıştır.( )
c)Recaizade Mahmut Ekrem,Şemsettin Sami’nin Dem Deme eserine karşı Zem Zeme’yi yazar.( )
d)Abdülhak Hamit Tarhan oyunlarını oynanmak için değil okunmak için yazmıştır.( )
e)Tanzimat şiirinde kafiyenin kulak için olduğu kabul edilir.( )
9)Edebiyatımızdaki ilk edebi roman, ilk çeviri roman, batılı anlamda ilk makale,ilk hikaye kitabı,ilk pastoral şiir örneklerinin adları nelerdir?

10)Divan şiiri ile Tanzimat şiirinin farklılıklarını maddeler halinde yazınız.

 
Başarılar
Süre:40 Dakika   Not Dağılımı:Her soru 10 puan     

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.