11. SINIF 1. DÖNEM 1. SINAV TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORUSU

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

SORU 1-Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz?(15)
•   Tanzimat Edebiyatı, Şinasi ile Agah Efendi’nin Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmaları ile başlar. ( D )
•   Tanzimat Edebiyatının birinci nesli, “sanat sanat içindir” anlayışını savunurken Tanzimat’ın ikinci nesli “sanat halk içindir” anlayışını benimsemiştir. ( Y )
•   İlk defa noktalama işaretlerini Şinasi kullanmıştır.  ( D )
•   Namık Kemal, Hürriyet Gazetesinde “Şiir ve İnşa” makalesini yazmış ve dilde sadeleşmeyi savunmuştur. ( Y )
•   Harabat isimli eser, Ziya Paşa tarafından yazılmış, ilk antoloji kitabıdır.
 (  D )

SORU 2-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (15)
•   İlk yerli tiyatro eserimiz Şinasi’nin yazdığı  Şair Evlenmesi…..dir.

•   İlk resmi gazete …Takvim- Vakayi…, yarı resmi gazete …Ceride-i havadis…     ilk özel gazete ise …Tercüman-ı Ahval …dir.
•   Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal’in yazdığı ..Vatan Yahut Silistre……dir.
•   Abdülhak Hamit Tarhan, eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine ünlü …Makber… şiirini yazmıştır.
•   Tanzimat Fermanını 1834 yılında Gülhane Parkında …Mustafa Reşit … Paşa, bütün dünyaya ilan etmiştir.

SORU 3-Aşağıdaki testleri cevaplayın?
a)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

D)Bu dönemdeki şiirler, biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.
b)Aşağıdakilerden hangisi Terkib-i Bent türünün özelliklerinden biri olamaz?

E)Bentlerle kurulan uzun bir nesir şeklidir.

SERGÜZEŞT’İN ÖZETİNDEN
Evinden ayrılıp bir gemi ile yurdundan uzaklaşan küçük kız, onun gibi başka bir esir kız ile birlikte neresi olduğunu bilmediği bir yere getirilmiştir. Bu kızı bundan sonra birçok sürprizler beklemektedir.
İlk olarak kız (henüz bir ismi yoktur), yaşlı fakat zengin bir kadını yanına ona hizmet etmesi amacıyla satılmıştır. Küçük kız burada tam bir esaret hayatı yaşamaktadır. Sürekli olarak buradan nasıl kurtulabileceğinin planlarını yapmaktadır.
                                                                                                                       SAMİPAŞAZADE SEZAİ
SORU 4-Aşağıdaki soruları romana göre cevaplayın?

a)Roman kahramanı:Dilber, Kafkasya’dan getirilmiş bir kızdır.Hürriyeti elinden alınmış, bu masum kız, Arap halayık Teravet tarafından sürekli dövülmektedir.Memleketini ve annesini özleyin Dilber, bir gece evden kaçmış, yaşlı bir kadın tarafından baygın bir halde bulunmuştur.
Yaşlı kadın ona acımış, Dilber’i evine almıştır.Merhametli bir kadın olan bu yaşlı kadın, onu Mustafa Efendi’den satın alarak özgürlüğüne kavuşturmak istemiştir. Dilber, tekrar eski evine getirilmiş daha sonra da Asaf efendi’nin konağına satılmış, burada Celal Bey kendisine aşık olur. Birbirine uygun olmadığı gerekçesiyle Asaf Paşa tarafından bu evlilik onaylanmaz. Daha sonra Cevher tarafından özgürlüğüne kavuşturmak için İstanbul’a kaçırılmak üzereyken kendini Nil nehrine atarak intihar eder.

b)Romanın sonu: Cevher tarafından özgürlüğüne kavuşturmak için İstanbul’a kaçırılmak üzereyken Dilber, kendini Nil nehrine atarak intihar eder.
c)Romanın iyileri ve kötüleri
İyiler:Dilber, Cevher, yaşlı kadın, Celal Bey

Kötüler: Mustafa Efendi ve karısı, Asaf Paşa ve karısı, Teravet

SORU 5- Divan şiiri ile Tanzimat şiirini tema dil ve anlatım yönünden karşılaştırın?(10)

KÜRSÎ-İ İSTİĞRAK’ten

Kenar-ı bahirde bir hoş mahaldir, nâzır-ı âlem
Tahaccür eylemiş bir mevcdir; üstünde bir âdem
Hayâlettir; oturmuş fikr ile meşgulür her dem
Giyinmiştir beyaz amma, bakarsın arz eder mâtem
   Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem
   Ağaçlar, Cûylar, kuşlar; çiçekler dâimâ hurrem…
             
SORU 6-Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayın?(10)

a)Şiirin teması:Tabiata bakarak yaratıcıyı anlayabilmektir.

b)Türü: Müseddes

c)Divan şiiri ve tasavvuf geleneğinden beslenmiştir.

d)Şair; romantizm akımdan etkilenerek bu şiiri yazmıştır.

SORU 7-Kürsî-i İstiğrak adlı şiirin temasının günümüz için ifade ettiği anlam ve değer hakkında bilgi verilmesi:

Bu şiirin teması günümüzde de çok önemli bir noktaya tekabül eder. Zira gittikçe manevi değerlerini kaybeden bir toplumda yaşıyoruz. Bu manevi çöküş beraberinde psikolojik kararsızlıkları ve inançsızlığı da getiriyor. İnsanlar çok şiddetli iç ikilemler yaşıyor. İşte tam bunların yanında bu şiirin teması önem kazanıyor. Çünkü bu şiirde doğadaki müthiş dengenin ve hayatın o yüce yaratıcının varlığına, gücüne ve birliğine delil olduğu vurgulanıyor.

Erbâb-ı kemâli çekemez nakıs olanlar                                                                      İdrâk-i meali bu küçük akla gerekmez
Rencide olur dîde-i huffâş ziyadan                                                                           Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez
                                                                                                                                                                                      ZİYA PAŞA
SORU 8-Yukarıdaki mısraları şiirin yazıldığı dönemi, kullanılan söz sanatlarını, şiirin bütününü ve Ziya Paşa’nın hayatını da dikkate alarak yorumlaması:
Bu dizelerde şair, günümüzde de insanlar arasında en büyük problemlerden biri olan “insanların birbirlerini kıskanmaları” konusundan bahsetmektedir. Şair bilgisiz ve ham olanların, bilgili ve olgun insanları kıskandıklarını söyleyerek, bu bilgisizleri “yarasa”ya benzetmiştir.Beyitte geçen ışık ile de bilgili insanların çevrelerini aydınlatmaları kasdedilmiştir. Yarasalar, karanlıkta yaşadıklarından, insan için önemli bir nimet olan ışıktan rahatsız olurlar. Şair yarasa ve ışık sembolleriyle bilgili ve bilgisiz insanların vasıflarını ortaya çıkarmıştır. Şiirin bütününde de dünyadaki sorunların varlığından bahsedilmektedir. Şiirin yazıldığı dönemde Osmanlı devletinin en büyük problemlerinin en önemlisi olan “Bilgisizler önemli makamları işgal ekmişlerdir” bunlar kendilerinden bilgili insanlardan da rahatsız olmuşlardır.

c)Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir?

A)  Namık Kemal – Şinasi – Ziya Paşa

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Mensur şiir – düz yazı karşılaştırması