11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1.Metin: “Bir sosyal toplulukta yaşayan halk mademki, bir sürü yasal yükümlülük taşımaktadır, elbette vatanının çıkarlarına dair sözle ve yazıyla fikir açıklamayı, kazanmış olduğu hakların çerçevesi içinde sayar. Eğer bu iddiaya kanıtlayıcı bir senet aranılacak olursa, eğitim gücüyle zihni açılmış olan uygar ulusların sadece politika gazetelerini göstermek yeterlidir..”

2.Metin: “ Sabah gazetesinde Dekadanlar makalesi yayımlanıncaya kadar orta yerde “Dekadanlık” sözü yoktu. “Dekadanlık” sözü olmadığı gibi kimse çıkıp da kendi namına asaleten, arkadaşları namına vekâleten: “Biz şöyle bir edebiyat kolu kurduk, bundan sonra şöyle yazacağız, edebiyatı şu yolda ilerleteceğiz vs.” gibi bir iddiada bulunmamıştı.”

S.1. a. Yukarıdaki paragraflar hangi esere ve  döneme ait metinlerdir? (8 P)

        b. Yukarıdaki metinlerin türünü yazınız. (6 P)

        c. Yukarıdaki metinlerin yazıldıkları dönemleri de göz önünde bulundurarak karşılaştırınız. (12 P)

 

“Kurumuş tarlaların üzerinde yürüdükten, hafif bir sırtı tırmandıktan sonra, yarısına kadar açık duran paslı bir demir kapıyı geçtim, aralarından otlar fışkıran çakıl döşeli bir yoldan yürümeye başladım. İki tarafımda vahşileşmiş ağaçlar ve artık tümsek halini almış eski çiçek tarhları vardı… Kuru bir havuzun kenarında devrilmiş mermer saksılar duruyordu.”

S.2. Yukarıdaki metnin anlatımında hangi bakış açısı kullanılmıştır? Niçin? (10 P)

S.3. Servet-i Fünun dönemi edebiyatçılarının ortak özellikleri hakkında bilgi veriniz? (10 P)

S.4. Edebiyat-ı Cedide (Yeni Edebiyat) terimi neden Tanzimat Dönemi edebiyatçıları için değil de Servet-i Fünuncular için kullanılmıştır? Açıklayınız. (10 P) (Sen çözersin )

S.5. Romantizm akımı hakkında kısaca bilgi vererek edebiyatımızdaki en önemli üç temsilci yazınız. (10 P)

S.6. Tanzimat Dönemi tiyatro ve romanlarında  teknik  bakımdan kusurlu olmasındaki sebeplerden iki tanesini yazınız. (10 P) (Bunu da çözersin )

S.7.  Servet-i Fünun edebiyatına en çok yöneltilen eleştirileri ve bu eleştirilere Servet-i Fünuncuların ne gibi cevaplar verdiklerini yazınız. (10 P) (En kolayı bu )

S.8. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (6 P)

a. Ahmet İhsan'ın çıkartmış olduğu    …….…………..dergisinin yönetimi 1896'da Tevfik Fikret'e verilir. 1901 yılında Hüseyin Cahit' in Fransızcadan aktardığı …………………. adlı makale yüzünden dergi kapatılır.

b. Recaizade Mahmut Ekrem’in Zemzeme ile Takdir-i Elhân’daki eleştirilerine, ………………………….. “Demdeme” ile  cevap vermiştir.

S.9. Aşağıdaki eserlerin karşılarına yazarlarını yazınız. (8 P)

Eser Adı                                      Yazarı                                          Eser Adı                               Yazarı       

Harabat                                                                                         Makber

Siyasi Hatıralar                                                                                 
Haluk’un Defteri

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
PARAGRAFIN ANA DUYGUSU (TEMASI)