11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. YAZILI SORULARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

11 .SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. YAZILI SORULARI

     

Adı:
Soyadı:
No:

“Münevver eyledi ezhanı intişar-ı ulum
Mükemmel eyledi noksanı feyz-i matbuat”
( Bilimlerin gelişip yayılması zihinleri aydınlattı. Basın-yayının feyzi, eksiklikleri tamamladı.)

S1. Yukarıdaki beyitten hareketle Sadullah Paşa’nın Batı’nın hangi yönüne ilgi duyduğunu yazınız. (10 puan)
S2. Tanzimat Fermanı padişah………………………zamanında, ……………………..tarihinde,………………………………….tarafından okunarak ilan edilmiştir. (5 puan)

S3. Tanzimat Edebiyatı’nın başlangıcının Tanzimat Fermanı’ndan çok sonra olmasını, edebiyatın toplumsal olaylarla ilişkisi çerçevesinde değerlendiriniz. (10 puan)

S4. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10 puan)

a-İlk resmi gazete ………………………………………’dir.
b-Tercüman-ı Ahval…………………………………….’dir.
c-İlk yarı resmi gazete…………………………………..’tir.

“Ölürsem görmeden millette ümmid ettiğim feyzi
Yazılsın seng-i kabrimde vatan mahzun ben mahzun”

S5. Namık Kemal’e ait yukarıdaki beyit şairin hangi yönüne vurgu yapmaktadır? Açıklayınız.( 5 puan)

S6. Tanzimat dönemi edebiyatındaki ilk şiir çevirisini ve ilk makaleyi yazınız. (10 puan)

S7. Aşağıdaki eserlerin şair ya da yazarlarını yazınız. ( 10 puan)

a-Evrak-ı Eyyam

b-Şermin

c-Hayat-ı Muhayyel

S8. Sergüzeşt romanı edebiyatımızda neden klasik bir eserdir? Açıklayınız.(10 puan)
S9. “Şair Evlenmesi”nin ana düşüncesini ve bu eserin edebiyatımızdaki önemini yazınız. (10 puan)
S10. Öğretici metinlerin özelliklerini yazınız. (10 puan)
S11. Tanzimat dönemi edebiyatını ve Servet-i Fünun edebiyatını konu yönünden karşılaştırınız. (10 puan)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ANLATIMDA DOĞALLIK