12.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARIDIR

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

12.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM   1.YAZILI SINAV SORULARIDIR

1- Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazınız. (10p)
  – Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerinin bazılarında   ……………..  ve ………………… alanında yapılan ilmi çalışmaların etkisi olmuştur.
  – Cumhuriyet Döneminde gerçeküstücülük edebi akımının yanında felsefi bir akım olan  …………………………..  etkisi de görülmektedir.
  – Cumhuriyet Dönemi öğretici metinleri ile önceki dönemlere ait öğretici metinlerindeki benzerlikler ;   …………………..    ve   …………………………  tir.

2- “ Ferhat Bey- Biz bu ruhu tanımıyoruz. Anadolu nasıl duyar, nasıl sever, nasıl yanar, nasıl çoşar, nasıl parlar,  nasıl patlar, nasıl yatışır, nasıl susar, nasıl düşünür, nasıl gider, nasıl dönmez, nasıl ölür biliyor muyuz? Bilemeyiz. Çünkü o ,  ketumdur. Karanlık bir kuyuda yaşar gibi içinde yaşar. Boynunu kesseler sırrını vermez.”
                                                                                                                                              Necip Fazıl KISAKÜREK
     Metinde Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerinin özelliklerinden hangisi söz konusudur? Neden? (10p)

3- “ Gidiliyordu, sonra geri dönülüyordu, yeniden yürünüyordu, durup bakınılıyordu, yemek yeniyordu, gene acıkılıyordu, uyanılıyor ve uyunuyordu.Bu muydu? Bunlar için mi soluk tüketiyordu? Hırpalanıyor ve yaşıyordu? Aç bir köpek gibiydi, yerleri koklaya koklaya duruyordu ortalıkta, o kadar.”
                                                                                                        Rasim Özdenören
Metnin temasını yazınız. Yazarın içinde yaşadığı koşullar ile seçtiği tema arasında nasıl bir koşutluk vardır , açıklayaınız? (10p)

4-   “ Batı’ya doğru…Gidiyoruz Batı’ya doğru.Bir kez çıkmışız yola, kimse durduramaz artık…Peki ya hangi Batı’ya? Büğünkü Batı’ya gitmekle iş bitmez; gerçekten, şöyle içinden anlayıp benimseyemeyiz büğünkü  Batı uygarlığını; geçmişini incelemek , öğrenmek, kavramak gerekir.”   
                                                                                                                                           Nurullah ATAÇ
  “….Ne maziyi sevmek ne Garp’ı tanımak ve ona hayran olmak bizim için kafi değildir.Mazi nihayet geçmiş bir zamandır ; bizde ancak kendisine içimizden bir şeyler katarak hakkıyla yaşayabilir…Bizim için asıl yapılması lazım gelen memlekette yeni hayat şekilleri yaratmaktır.Biz Şark’a veya Garp’a ancak birbirinden ayrı iki kaynağımız gibi bakabiliriz.Bu iki kaynaktan kendimize has bir terkip çıkarmalıyız.”
                                                                                                                               Ahmet Hamdi TANPINAR
a- Ataç ve Tanpınar’ı   batıya karşı takındıkları tavır açısından karşılaştırınız. ( 15p)
b- Ataç ve Tanpınar’ı  “dil ve anlatım”ları bakımından karşılaştırınız. (15p)
c- Metinlerdeki “motif” veya “motifleri” yazınız. (5p)
d- “ Mazi ancak kendisine içimizden bir şeyler katarak hakkıyla yaşayabilir.  ”  sözünü       açıklayınız.
e- “Batı, şark, kimse durduramaz  ,  mazi , hayran olmak.” Bu sözcük ve sözcük gruplarının hangileri terim, hangileri kavram ,  hangileri gündelik hayata aittir ? (10p)
f- Metinlerde Cumhuriyet Dönemindeki hangi düşünce akımın etkisi vardır? (5p)

5- Aşağıdaki  eserlerin  yazarlarını  karşılarına  yazınız.
  Yaşadığım Gibi:  …………………………………………………                                   
  Biz İnsanlar: ……………………………………………………..                                           
  Günlerin Getirdiği:  ………………………………………………                             
  Yaz Boz Tahtası :   ………………………………………………                               
  Tuna’dan Batı’ya :  ……………………………………………..                             

——————————————————————————————————————————————————————

Süre: 1 ders saatidir.                                                                                                                       BAŞARILAR DİLERİM……

                     

                                                                               

                                                                                                   A                   

ESKİİZMİR NACİ ŞENSOY LİSESİ 12.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM   1.YAZILI SINAV SORULARIDIR

1- Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazınız. (10p)
  – Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerinin bazılarında  psikoloji  ve psikiyatri  alanında yapılan ilmi çalışmaların etkisi olmuştur.
  – Cumhuriyet Döneminde gerçeküstücülük edebi akımının yanında felsefi bir akım olan  …varoluşçuluk.  etkisi de görülmektedir.
  – Cumhuriyet Dönemi öğretici metinleri ile önceki dönemlere ait öğretici metinlerindeki benzerlikler ;   bilgi vermek ve öğretmektir.

2- “ Ferhat Bey- Biz bu ruhu tanımıyoruz. Anadolu nasıl duyar, nasıl sever, nasıl yanar, nasıl çoşar, nasıl parlar,  nasıl patlar, nasıl yatışır, nasıl susar, nasıl düşünür, nasıl gider, nasıl dönmez, nasıl ölür biliyor muyuz? Bilemeyiz. Çünkü o ,  ketumdur. Karanlık bir kuyuda yaşar gibi içinde yaşar. Boynunu kesseler sırrını vermez.”
                                                                                                                                              Necip Fazıl KISAKÜREK
     Metinde Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerinin özelliklerinden hangisi söz konusudur? Neden? (10p)

-Anadolu insanına yöneliş sözkonusudur. Çünkü Cumhuriyetle birlikte “yenilikler” ve “kalkınma” sözkonıuydu. Bu kalkınma hamlesinde “halk” her yönüyle önemsenmeye başlanmıştır.Sosyal hayattaki bu gerçeklik edebiyata ister istemez yansımıştır.

3- “ Gidiliyordu, sonra geri dönülüyordu, yeniden yürünüyordu, durup bakınılıyordu, yemek yeniyordu, gene acıkılıyordu, uyanılıyor ve uyunuyordu.Bu muydu? Bunlar için mi soluk tüketiyordu? Hırpalanıyor ve yaşıyordu? Aç bir köpek gibiydi, yerleri koklaya koklaya duruyordu ortalıkta, o kadar.”
                                                                                                        Rasim Özdenören
Metnin temasını yazınız. Yazarın içinde yaşadığı koşullar ile seçtiği tema arasında nasıl bir koşutluk vardır , açıklayınız? (10p)
Tema; bunalım. Yazarın içinde yaşadığı koşullar ile tema arasında koşutluk vardır. Atatürk devrim ve inkılaplarıyla ttoplumda bir değişim sözkonusuydu.değişimler beraberinde bireysel sancıları ve bunalımları da getiri.bu değişim bir nevi Doğu kültüründen batı kültürene geçişti. Ve bu geçiş , sanatçılarda ve dolayısıyla insanlarda “arada kalmışlık” duygusunun yaşanmasına sebep olmuştur..Bu arada kalmışlık beraberinde bireyi merkeze alan eserlerin yazılmasındaki etkili olmuştur.

4-   “ Batı’ya doğru…Gidiyoruz Batı’ya doğru.Bir kez çıkmışız yola, kimse durduramaz artık…Peki ya hangi Batı’ya? Büğünkü Batı’ya gitmekle iş bitmez; gerçekten, şöyle içinden anlayıp benimseyemeyiz büğünkü  Batı uygarlığını; geçmişini incelemek , öğrenmek, kavramak gerekir.”   
                                                                                                                                           Nurullah ATAÇ
  “….Ne maziyi sevmek ne Garp’ı tanımak ve ona hayran olmak bizim için kafi değildir.Mazi nihayet geçmiş bir zamandır ; bizde ancak kendisine içimizden bir şeyler katarak hakkıyla yaşayabilir…Bizim için asıl yapılması lazım gelen memlekette yeni hayat şekilleri yaratmaktır.Biz Şark’a veya Garp’a ancak birbirinden ayrı iki kaynağımız gibi bakabiliriz.Bu iki kaynaktan kendimize has bir terkip çıkarmalıyız.”
                                                                                                                               Ahmet Hamdi TANPINAR
a- Ataç ve Tanpınar’ı   batıya karşı takındıkları tavır açısından karşılaştırınız. ( 15p)
Ataç’a göre ilerlemek ve kalkınmak batılı olmakla mümkündür.Bu da batıyı hem bugünüyle hem de l geçmişiyle tanımakla olur.
Tanpınar ise Doğu ve batı kültürünü tanıyıp bunlardan bir terkip çıkarmamız gerektiğini savunuyor.

b- Ataç ve Tanpınar’ı  “dil ve anlatım”ları bakımından karşılaştırınız. (15p)
Ataç dil ve ablatım konusunda “öztürkçe”yi savunur. Bu uğurda çalışmalarını sürdürürken Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanılmasına karşı çıkar.Bu sözcüklere karşılık gelen Türkçe sözcükler uydurur.Hatta ortaasyada kullanılan özbeöz Türkçeden bile yararlanır. Arapça olduğu için ve bağlacını kullanmaz.Metinde de görüldüğü gibi bugün demez büğün der.

Tanpınar ise Arapça ve Farsça’nın kullanılmasına karşı değildir.Tanpınar’ı ilgilendiren dili ayıklamak değil bu dil üzerinden kültürü yaşatmaktır.

c- Metinlerdeki “motif” veya “motifleri” yazınız. (5p)

Motifler;  batı, şark

d- “ Mazi ancak kendisine içimizden bir şeyler katarak hakkıyla yaşayabilir.  ”  sözünü       açıklayınız.
Mazi  yi değerli kılan onun zamanın şartlarına uyarlanmasıdır.Dondurulmuş bir şekilde mazinin yaşatılması toplumun dinamik yapısına aykırıdır.Bu anlayışla Tanpınar mazinin günün şartlarına göre yaşatılmasından yanadır.

e- “Batı, şark, kimse durduramaz  ,  mazi , hayran olmak.” Bu sözcük ve sözcük gruplarının hangileri terim, hangileri kavram ,  hangileri gündelik hayata aittir ? (10p)
Batı, mazi, şark;   kavram
kimse durduramaz , , hayran olmak;   gündelik hayata ait

f- Metinlerde Cumhuriyet Dönemindeki hangi düşünce akımın etkisi vardır? (5p)

Batılılaşma

5- Aşağıdaki  eserlerin  yazarlarını  karşılarına  yazınız.
  Yaşadığım Gibi:  ……………Ahmet Hamdi tanpınar                           
  Biz İnsanlar: …………………Peyami Safa                                         
  Günlerin Getirdiği:  ………………Nurullah Ataç                     
  Yaz Boz Tahtası :   …………………Haldun Taner                       
  Tuna’dan Batı’ya :  ………………İsmail Habip Sevük                     

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.