12. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

12. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR
1-   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.
•   Cumhuriyet dönemindeki inkılâplarla …………  ………………….. ……………….. örnek alınmıştır.
•   Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında …………………. Dünyasında  ortaya çıkan ……………  bunalımını esas alan edebî hareketlerden yararlanılmıştır.
•   “Karşılaşma” adlı metinde …………………   ve …………………. bilim dalarlından yararlanılmıştır.
•   Cumhuriyet Dönemi eserlerinde “…………………………………..                     “    anlayışı hakimdir.
2-   Aşağıdaki cümleler doğru ise “D” , yanlış ise “ Y” yazınız.
•   Cumhuriyetin ilk yıllarında edebî eserlerde özellikle İstanbul’a ve İstanbul insanına bir yöneliş söz konusudur.
•   Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında Atatürk ilke ve inkılâplarının edebi eserlere yansıdığı görülmektedir.
•   Şiirde ahenk söyleyiş tarzı, ritim, kafiye, iç kafiye vb. ile sağlanır.
•   Cahit Sıtkı Yedi Meşale grubunun önde gelen sanatçısıdır.
•   Fıkra türünde iddia ve ispat amacı ön plandadır.

3-   Aşağıdaki bölümde şairin söylemek istediklerini açıklayınız.
N’eylersin ölüm herkesin başında.
Uyudun uyanamadın olacak.
Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak
Taht misali o musalla taşında.        – Cahit Sıtkı Tarancı-
4-   Cahit Sıtkı’yı edebî yönden tanıtınız.
5-   Şirin ölçüsünü, uyak ve rediflerini gösteriniz.
6-   Öz şiir hakkında bilgi veriniz.
7-   “TAKVİMDEKİ DENİZ”
 
Hasreti denizlerin   Şiirde işlenen temayı yazınız. Necip Fazıl hakkında bilgi
Denizler kadar derin          veriniz
Ve o kadar bucaksız…
Ta karşımda, yapraksız,
Kullanılmış bir takvim…
 
Üzerinde bir resim:
Azgın, sosuz bir deniz,
Kaygısız, düşüncesiz,
Çalkalanıyor boşlukta.
 
8-   Millî kimlik ve metinde motif ne demektir?
9-   “Biliyor muyuz bir Yunan uygarlığını, Latin uygarlığını? Yunanlılardan, Romalılardan sonra Batı acunu bir Orta Çağ, bir uyanış, Yenileşme Çağı geçirmiş; Orta Çağda da uyanış yüzyıllarında da birtakım bilginler, bilgeler gelmiş, dörütmenler gelmiş, yazılarıyla, yaptıklarıyla, etkilemişler çevreyi, biz onları biliyor muyuz? Bugünkü Avrupa uygarlığında bütün o geçmiş, çok eski yüzyılların damgası, yankıları vardır. Biz işte o damgayı görmüyor, o yankıları duymuyoruz. Bunun için de bütünü ile kavrayamıyoruz o uygarlığı. – Nurullah Ataç-
Yukarıdaki paragrafta yazarın söylemek istediklerini açıklayınız.
10-   Makale türü hakkında bilgi veriniz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Askerî Alanda Yapılan Yenilikler