12 TM-A Sınıfı Türk Edb. Dersi 1. Yazılı Sorularıdır.

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

                  ASIL KAYNAK
   Öyle sanıyorum ki ne maziyi sevmek ne Garp’ı tanımak ve ona hayran olmak bizim için kafi değildir. Mazi nihayet geçmiş bir zamandır; bizde ancak kendisine içimizden bir şeyler katarak hakkıyla yaşayabilir. İçimizdeki kaynaşma ve karşılaşmanın verimli olması için bu hayatı bu terkibi doğurması şarttır.Bu da memleketin realitesine varmakla mümkündür.                               (Ahmet Hamdi TANPINAR)
   1. Yukarıdaki parçadan hareketle sizce memleketin realitesi ne olmalıdır? Yorumlayınız.
   2. Cumhuriyet dönemi Türk edb. kaça ayrılır?Neden böyle bir ayrıma gidilmiştir?Açıklayınız.
   3. Atatürkçülük nedir?Tanımlayınız.
   4. Aşağıdaki tabloyu tamamlayınız. Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinleri

YAPI   
      
TEMA   

DİL ve ANLATIM   
   5. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
* Metni meydana getiren anlam birliklerini en kısa şekilde ifade edebilecek kelime veya cümlelere ……………
* Peyami Safa geçim kaygısıyla yazdığı eserlerde ……………………………………… adını kullanır.
* Peyami Safa romanlarında  ………………………….. çok ………………………………………… yer verir.
* Edebiyatımızda ilk makale örneği Şinasi’nin………………………………………………………………’dir.
TAKVİMDEKİ DENİZ
Nem varsa, evim anam                  
Çocukluğum hatıram.                  
Ve ne sevdalar serde,
Bıraktım gerilerde.                
           (Necip Fazıl)
   6. a) Yukarıdaki şiirin ölçüsünü üzerinde gösteriniz.
        b) Kafiyesini bulunuz.
   7. Öz şiir anlayışını sürdüren şiirin özelliklerini maddeler halinde yazınız.
   8. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız.
Beş Şehir  →                     Biz İnsanlar  →
Anadolu Notları  →                     Tuna’dan Batıya  →
Karalama Defteri  →
   9. Yedi Meşaleciler kimlerden oluşmaktadır?Yazınız.
      “Şu anda dışarda yağmur yağıyor
      Ve bulutlar geçiyor aynadan
      Ve bugünlerde Melih’le ben
      Aynı kızı seviyoruz.”
          10. Yukarıdaki şiir hangi edebi topluluğa aittir?Bu topluluğun görüşlerini şiire uyarlayınız.

NOT DAĞILIMI: Her sorunun doğru yanıtı 10 puandır.   

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TANZİMAT DEVRİ TÜRK EDEBİYATI