2. Ahmet Hayatı Padişahlığı ve Yaptığı Savaşlar

22 Kasım 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AHMED II (Sultan, Han) (İstanbul 1643 -Edirne 1695)
Osmanoğulları’ndan 23. Türkiye hakanı ve İslâm halîfelerinin 85.’si (Osmanoğulları’ndan gelen 13.) (1691-1695). Sultân İbrahim’in (1640-1648) tahta geçen 3 oğlunun sonuncusudur. Annesi Hadîce Muazzez Valide Sultan’dır. Ağabe­yi II. Süleyman’ın (1687-1691) tahta geç­mesi üzerine veliaht ve onun ölümüyle pa­dişah oldu. Edirne’de tahta oturduğu za­man ordu, Almanlar’a karşı yürüyüş halin­deydi; 2 ay sonra Salankamen’de Köprülü-zâde Fâzıl Mustafa Paşa’mn şehîd olması üzerine, Türk ordusu bozuldu (19 Ağustos 1681). Almanya, Venedik, Polonya ve Rus­ya ile savaş bütün şiddetiyle devam etti. Venedik’in Hanya’da Girit’e asker çıkarma teşebbüsü püskürtüldü (28 Ağustos 1692). Fakat Sakız, Venedikliler’ce işgal edildi (21 Eylül 1694).

II.Ahmed

II.Ahmed

Bozoklu Mustafa Paşa, Almanlar’ı Belgrad önlerinden püskürttü (12 Eylül 1693). Sürmeli Ali Paşa ise, Almanlar’dan Varadin‘i alamadı. (2 Ekim 1694). Eski pâdişâh, II. Ahmed‘in ağabeyi IV. Mehmed, bu sıralarda Edirne’de öldü. (6 Ocak 1693). Köprülüzade’den sonra Arabacı Ali Paşa, Çalık Ali Paşa, Bozoklu Bıyıklı Mustafa Paşa, Dimetokah Sürmeli Ali Paşa, sadrazam oldular. II. Ahmed, 3 yıl, 7 ay, 14 günlük bir saltanattan sonra 52 yaşında öldü. Edirne‘den İstanbul’a getirilen cenazesi Kanunî Türbesi’ne gömüldü. Hattat, şâir, bestekâr, heyecanlı, yazar, devlet işlerine bağlı idi. Oğlu Velîahd-Şeh-zâde İbrahim‘in 1714’te 22 yaşında ölmesi ile nesli kesildi. Osmanoğulları, ağabeyi IV. Mehmed‘den devam etmişlerdir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TÜRKÇEDE HAYVAN İSİMLERİ