2. KOSOVA SAVASI

13 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

İKİNCİ KOSOVA SAVAŞI (17 EKİM 1448)
II. Kosova Meydan Savaşı, Macaristan Kral Naibi Hunyadi Yanoş'un Osmanlılar'a karşı düzenlediği 6. Haçlı seferi sonucu yapıldı. Haçlı ordusu Polonya, Almanya, Macaristan, Sicilya, Eflâk (Romanya), Boğdan (Moldavya) gibi devletlerin kuvvetle­rinden meydana geliyordu.
Sırbistan, Osmanlı Devleti ile arasını bozmak istemediği için Osmanlı ordusu­na yardımcı birlik gönderdi. Bu birlikten başka Karamanoğlu İbrahim Bey de yar­dımcı kuvvet göndermişti. Osmanlı ordu­sunun başında II. Murad vardı. Müttefik devletlerin komutanı ise Hunyadi Yanoş'du. Osmanlı ordusunun sağ kanadına Sa­rıca Paşa, sol kanadına Dayı Karaca Pa­şa kumanda ediyordu. İhtiyatta Sarıca Paşa'nın kardeşi Sinan Bey.öncü olarak akın­cı beyleri Nikoloğlu Hızır Bey, Turhan Bey, Ishak Beyzade Isa Bey vardı. 1389'da olduğu gibi, bu savaş da Koso­va sahrasında yapıldı. Bu sefer Osmanlı ordusunun başında I. Murad'ın torununun oğlu !!. Murad bulunuyordu. II. Murad ön­ce Hunyadi Yanoş'a elçiler gönderip ba­rış teklif etti. Ancak bu teklif kabul edilmedi. Meydan Savaşı 17,18,19 Ekim günle­rinde 3 gün 3 gece sürdü. Savaş, Hunyadi Yanoş'un hücumuyla başladı. 1 gün hafif silâhlı askerler arasın­daki savaş eşit şartlar altında devam etti. Genel hücum ikinci gün başladı ve akşa­ma kadar devam etti ise de iki taraftan hiç­biri üstün gelmedi. Üçüncü gün Osmanlı cdusunun kanatlan karşı koyamamış gi­bi geri çekilince merkez kolu düşmana karşı açık kalmıştı. Bunu fırsat bilen düş­man ordusu buraya hücum etti. Yeniçeri­ler şiddetle karşı koydular ve tasarlama ge­reğince merkez kuvvetleri yavaş yavaş ge­ri alındı. Diğer taraftan sağ ve soldaki Os­manlı kuvvetleri yandan ve geriden düş­manı sardı. Önden ve geriden hücuma uğ­ramış olan Haçlılar'da panik başladı. Ka­rışıklıktan faydalanan Hunyadi gece karan­lığında kaçmayı başardı. Hunyadi'nin kaçi masıyla Haçlılar daha fazla karşı koya­madılar. Kaynakların bir kısmı meydan savaşın­da Osmanlı ordusunun kaybının 40.000, bir kısmı da 4000 olduğunu yazmaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ADLARDA KÜÇÜLTME