8. SINIF 2. ÇALIŞMA KAĞIDI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

8. SINIF 2. ÇALIŞMA KAĞIDI
1- Cümlelerde geçen fiilimsileri bulup karşılarına türünü  yazınız.
1)Konuşmak bir sanattır.(……………………………….)
2)Bu yıl tarlaya buğday ekmek istiyorum. (………………………….)
3)Yaşamak Yaşamak için çalışmak zorundayız(……………………….)
4)Babamın tanıdığı kişiler geldi. (……………………………….)
5) Koşa koşa geldi. (……………………………….)
 6)Öğretmen dersi anlatıp çıktı. (……………………………….)
7)Çalışmak zorundayım. (……………………………….)
  8)Sen gelince ben giderim. (……………………………….)
 9)Bütün sorunları anlaşma yoluyla çözebiliriz. (…………………….)
10)İşe gireli gece gündüz çalışıyorum. (……………………………….)     
11)Olacak işin peşinden koşulur. (……………………………….)
12)Çocuk ağladıkça açıldı. (……………………………….)
13)Geçmiş günlerimi çok arıyorum. (……………………………….)
14)Canım sağ oldukça hiçbir şey beni yıldıramaz.(………………….….)
15)Kaçan koyunları sonunda yakaladılar. (…………………………….)
2-Göze girmek – gözden düşmek" deyimleri arasındaki ilişkinin benzeri bir ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Göze gelmek – gözü korkmak        B) Başa kakmak – göze batmak
C) Yola gelmek – yoldan çıkmak   D) Paçayı yırtmak – canına okumak
3- Nasrettin Hoca’nın fıkraları gülüp geçilecek Boş sözler değildir. (2) Üzerinde uzun uzun düşünülecek, dersler çıkarılacak; öğretici, eğitici gereçlerdir. (3) Her şeyi ile Anadolu insanını anlattığı için halkımız tarafından sevilmiş ve Benimsenmiştir. (4) Bu fıkralarda geçen “kuşa benzemek, tabanları kaldırmak, ipe un sermek…”gibi birçok söz de deyimleşmiştir.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) 1                                 B) 2             C) 3                  D) 4

4-Kümbetler; Anadolu bozkırının ortasında, bir tepede veya bir göl kıyısında karşımıza çıkabilir.O zamanın taş ustaları hünerlerini bu yapıtlarda göstermişlerdir. Ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü, bu yapıtların taşlarında yumuşatmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili cümleyle aynı anlamdadır?
A) Kümbetlerde taş ustalığının inceliklerini sergilemişlerdir.
B) Ölümün acısını yaptıkları mimari eserlerle azaltmışlardır.
C) Meydana getirdikleri eserlerle zamanı  durdurmak istemişlerdir.
D) Taşı yumuşatarak kullanmanın yollarını bulmuşlardır.

5-Aşağıda nesnel ve öznel cümleler karışık şekilde yer almaktadır.
Bu cümlelerin anlamını altlarına örnekteki gibi yazınız.
Yağmurun yağışını izlemek insanı rahatlatır. (Öznel anlatımlı bir cümledir.)
Karadeniz bölgesi her mevsim yağış alır.
(      )
Bu kitapta öğrenci sorunları işlenmiş.
(      )
Tiyatro eğlendirici bir sanattır.
(   )
Düzenli çalışamayan kişi başarılı olamaz.
(      …)
Şair bu şiirin ikinci dizensinde benzetme yapmış.
(…………………………………………)
Akıllı insanlar herkesle iyi geçinir.
(……………………………………………………………..)   
6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir görüş söz konusudur?
a)   Yılda en az iki ay tatil yapmak gerekir.
b)   Güneydeki illerimiz, yıl boyunca daha çok güneş alır.
c)   Ülkemizde ulaşım büyük ölçüde kara yolu ile yapılır.
d)   Yüz ölçümü en büyük gölümüz Van Gölü’dür
7- “Gitgide arkadaşının kuklası durumuna gelmişti.” Cümlesindeki  “ kukla” sözcüğü soyut bir anlam kazanmıştır.
          Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
A)   Padişah İngilizlerin maşası olmuştu.
B)   Odadan iki çocuğu ile yaşlı bir adam çıktı.
C)   Herkes onu seviyor,yanında olmak istiyordu.
D)   Otobüsün  içindeki yolcular sabırsızlanıyordu

8- “ Toprak__ Tuğla” sözcükleri arasındaki  anlam ilşkisine benzer bir ilişki vardır.
a)  tuzluk__  tuz    b) kumaş_ pamuk    c) altın_ gümüş     d) kavun_ tarla
9‘‘Bozmak’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘‘geçersiz bir duruma getirmek’’ anlamında kullanılmıştır?
    A.Adamcağızı fena bozdunuz.
    B.Adamcağız politika ile bozmuş.
    C.Eskileri bozuyor, çocuklarını, eşini giydiriyor.
    D.Akşama doğru geldi, pazarlığı bozduğunu söyledi.
10-‘‘Koparmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ‘‘ilgisini kesmek, önem vermemek’’ anlamındadır?
    A.Meyvayı kopardılar dalından.
    B.Çiçek koparmak isteyince beni çağırdı.
    C.Zehra avucunu yüzüne kapadı, kısa, keskin bir çığlık kopardı.
    D.Sana karşı içimde iki katlı bir ana yüreği var; işte onu koparıp atamıyorum.
11-Cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A)   Öğretmenin gözüne girebilmesi için çok çalışması gerekecek.
B)   İşten çıkarıldığını söylersen kadının yüreğine iner.
C)   Acemice davranınca yakayı ele verdi.
d)      Öyle çok sevinmişti ki etekleri zil çalıyordu
12-‘‘Aşağı – yukarı’’ sözcükleri arasındaki ilişkinin zıddı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
     A.Güzel – çirkin   B.Sevinçli – üzüntülü  C.Islak – yaş   D.Ağlamak – gülmek 13-Bu romanda yazar yöresel sözcükleri orijinal söyleyişleriyle kullanmış." cümlesi bir değerlendirme yargısıdır.
Aşağıdaki cümlelerden değerlendirme içerenlerin başına yazınız.
   Bir işte başarı yakalamak plânlı olmaya bağlıdır.
   Toplumun saygın bir üyesi olmak için gayret ediniz.
   Bu masaldaki kahramanlar bu zamana kadar bildiklerimizden farklı nitelikte.
   Sanatçının yeni şiir kitabında daha çok lirik konulu şiirler yer alıyor.
   Sanatçı, korkularını eserin baş kahra-maninin ağzından okuyucuya aktarıyor.
   İyi bir kitap, kapağıyla da okuyucusunun ilgisini çeker.
   Sanatçı, yaşadığı toplumun parçası olma sorumluluğunu aklından çıkarmamalıdır
14-‘‘Çekmek’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
    – Kapıyı şiddetle çekerek evden çıkıp gitti.
    – Sünger bütün suyu çekti.
    – Ekini tarladan çektiklerini söyledi.
    – İp yeterince çekmediği için, ipe asılan çamaşır yere değdi.
    – Onun bütün masraflarını ben çekiyorum.
    A. 2               B. 3               C. 4               D. 5
16-Aşağıdaki tablodaki cümleleri nesnel –öznel yargı diye karşılarına yazınız.

Metaller ısınınca genleşir.
O çocuğun gözleri güzeldi.
Bu şiir 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Ağacın yaprakları sararmıştı.
Söyleyişine her yönden özen gösteriyor.
Anlatımında süsten, özentiden kaçınmıyor.
Dün gece karın yağışı çok hoştu.
Kutuplardaki buzların erimesiyle denizlerin seviyesi yükseliyor.
Yazar son denemesinde dilimizin güzelliklerinden bahsetmiş.
En etkili yayın aracı televizyondur.
Tavşanın sevimli kulakları vardı.
Çalıkuşu, Reşat Nuri’nin en çok okunan romanlarından biridir.
Öğrenci konuyu uzun anlattı.
En başarılı romancımız Ahmet Hamdi Tanpınar’dır.
Gezmeyi çok sevdiğini söyledi.
Öyküdeki kişilerin dördü kadın, üçü erkektir.
Şiir düz yazıdan daha etkileyicidir.
Sekizinci sınıfta okuyor.
Tiyatro bir toplumun kültür ölçüsüdür.

Yaz mevsimi insanı tembelleştirir.
Başarılı olmanın ilk şartı azimli olmaktır.
Elli tane tiyatro yazmış.
Toprakla uğraşmak insana huzur verir.
Bu hikâyede sokak çocuklarının hayatı anlatılıyor.
Beyaz renk tüm renklerden güzeldir.
Göreceksiniz bu maç berabere bitecek.

Romantizm klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Yaşamın temelinde karşılıklı sevgi ve saygı vardır.
Apartmanın beşinci katında oturuyorlar.

21 Mart ve 23 Eylül tarihinde gece gündüz süresi eşittir.
Baharda burası cennet kadar güzeldir.
Denizler, karalara göre daha geç ısınır ve daha geç soğur.
İki şehir arasındaki mesafe 100 km’ dir.
Ali 1965 yılında doğdu.
Mehmet Akif Ersoy’ un üç şiir kitabı var.
Halide Edip, romanlarında etkileyici bir dil kullanmıştır.
Ansızın bastıran kar, güzelim çiçekleri öldürdü.
Deniz seviyesinde su 100 oC ‘de kaynar.
Yağışlı havalarda yollar daha kaygan olur.
Ağrı Dağı, Erciyes’ten yüksektir.
Yeşil sarı ile mavinin karışımıdır.
Yaban romanını, Yakup Kadri yazmıştır.   
Hayvanların en sevimlisi kedidir.                             
Akşam TV’ de ilginç bir film vardı.                                               
Karanlık sokaklarda tedirgin olur insan.
Yıllarca gurbet ellerde ailesini geçindirmek için çalışmış.
Soğan salatasının tadına doyum olmaz.
Araba sürmenin zevkini bisiklet sürmenin zevkine değişmem.
Başarılı olmak için sürekli ders çalışmak gerekir.
Bakışlar insanın duygularını ele verir.
Akdeniz Bölgesi yurdumuzun güneyinde yer alır.
Bu kitapta Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin güzel örneklerini bulabilirsiniz.
Bu şiiri okurken bir başka coşkuludur öğrenciler.

Çalıkuşu’nda, Feride adlı bir öğretmenin Anadolu’ da yaşadıkları anlatılıyor.
Sinemadaki film bir harikaydı.
Evimizin duvarı kâğıtla kaplıdır.
İstanbul’u Fatih Sultan Mehmet fethetti.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
EMPRESYONİZM (İZLENİMCİLİK)