8. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA SORULARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

ADI – SOYADI:                                               
NUMARASI:                                                                   

Gözlemlerden sonra, zihnimizin olumlu bir çalışma pozisyonuna girmesi demektir, düşünmek. Düşünmek insanın en üstün niteliklerinden biridir, varlığımızın temelidir. Düşünmek kudretlerin en üstünüdür; baskı altına alınamaz, yok edilemez. Düşüncenin ufukları sonsuzluğa uzanır. Şüphesiz en iyi düşünenler en doğru hareket edenlerdir. Her şeyi olduğu gibi kabul etmeden önce düşünürüz, bilgi, görgü ve kültürümüze uygun düşen fikirleri benimseriz.

1- Parçaya göre düşünmenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsanın en üstün niteliklerinden biridir, varlığımızın temelidir.
B) Düşünmek bir alışkanlık işi olup sihirli bir anahtardır.
C)Düşünmek doğru hareket etmektir.
D) Değişik gözlemlerden sonra, zihnin olumlu bir çalışma durumuna girmesidir.

2- Doğru hareket etmek, neyin sonucu meydana gelen bir davranıştır?
A)İyi gözlem yapmanın
B) İyi düşünmenin
C) İyiliksever olmanın
D) Sabırlı olmanın

Bir milletin bütün zekası, bilgisi, duyarlılığı dilinde toplanır. Dil onun varlığı, savunması, başka milletler üzerindeki etkisinin en güçlü silahıdır. Bir millet toprağını kaybedebilir; dilini unutmazsa o toprağa yeniden sahip olabilir. Dilini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmiş demektir.
3- Parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Dilin Yok Olması       B) Dilin Önemi             
C) Dilin Savaşı               D) Milletin Dili

4- Parçadan, aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?
A)Dil, ülkeler fethetmede en etkili silahtır.
B)Dil, başka uluslar üzerinde etkili bir silahtır.
C)Dil, bir milletin, savunması ve varlığıdır.
D)Dil, bir milletin her şeyidir.
                             
 Şiir yazmak her şeyden önce bir ilham işidir. İnsan iç âlemine doğru inmezse, içindeki cevherleri keşfedemezse bu işi yapamaz. Gelişen olayları ruhunda duyamayan kişilerin yazdıkları şiirler saçma sapan bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Fakat her olaydan etkilenip onu ruhunda duyan kişiler gerçek olarak şiirlerini ortaya koyarlar. Bu kişilerin şiirleri o devirde geçen bütün olayları objektif bir şekilde bize öğretir. İstiklal Marşımız bunun en güzel örneğidir. M. Akif'in olayların özüne inerek ortaya koyduğu bu marş bize o devrin özetini vermektedir.

5- Parçaya göre şiir yazmakta en önemli etken nedir?
A) Gelişen olayları ruhunda duyabilmek
B) Gelişen olaylara hâkim olabilmek
C)Gelişen olaylarla eski olaylar arasında bağ kurabilmek
D)Gelişen olayları kısaca özetlemek

6- Parçadan çıkarılamayacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsan kendisini zorlamakla şiir yazamaz.
B) İstiklal Marşımız, olayların ruhta duyulmasının neticesidir.
C) Şiir yazmada en önemli öğelerden biri ilhamdır.
D)Şiir yazmada önemli olan şairin kişilik özellikleridir.
                         
                                       PUAN……………………………

Odada tıknaz, orta yaşlı biriyle karşılaştım. Üstü başı perişandı; ama pek heybetli bir yakalık takmıştı. Sesinde tepeden bakıyormuş gibi bir hava, davranışlarında kibar bir iş yapıyormuş gibi anlatılmaz bir hal vardı. Bu kişi Doktor Ali Beydi. “Bu akşam uğrayıp hastayı kontrol edeceğim.” dedi. Sonra çantasını aldı. Yavaş adımlarla odadan ayrıldı.
7- Yukarıdaki parçada anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır.
A)   Benzetme- Tartışma
B)   Örneklendirme – Tasvir
C)   Öyküleme – Tasvir
D)   Tanımlama – Öyküleme

Herkes kitaplardan yararlanmayı bilmez. Bazıları neyi, nasıl ve nerede arayacağını bilmediği için saatlerce kitaplarla boğuşur. Bu, boş bir uğraştır elbette, oysa kitaplardan yararlanmanın da yolu vardır. Kişi, öncelikle bu yolu bilmelidir ki kitaplarla güzel dostluklar kurabilsin.

8- Parçada boş bir uğraş olarak gösterilen nedir?
A)Yararsız kitaplarla zaman geçirmek
B)Her şeyi unuturcasına kitaplara dalmak
C)Yolunu bilmeden kitaplardan yararlanmaya çalışmak
D)Kitaplardan yararlanmanın yolunu öğrenmeye çalışmak

I.Uzun çalışmalardan sonra caminin yapımı tamamlandı.
II. Sultan Süleyman, Mimar Sinan'ı çağırdı.
III. Hemen hazırlıklara başlandı.
IV. Böylece Türk mimarisi bir şaheser daha kazandı.
V.Görkemli bir cami yapmasını söyledi.

9- Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?
A) l-lV-ll-lll-V
B) II-V-IV-I-IV
C) III-II-V-IV-I
D) ll-III-V-I-IV

10- Parçada asıl anlatılmak istenen düşünce hangisidir?
A)Kitaplardan yararlanmayı bilmeyen kişilerin de olduğu
B)Kitaplarla dostluklar kurmanın gerekliliği
C) Kitaplardan gereği gibi yararlanabilmenin bir yolu olduğu
D) Kitabın insan hayatındaki önemi

11- “İçinden geldiği gibi davranan bir insandı.”cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilemez?

A) İçten                         C) Doğal
B) Olduğu gibi                D)Gönüllü

Küçük bir çocuğun rüyasıdır bu;
El ele vermiş tüm insanlar,
Yaşıyorlar kardeşçe,
Çiçek sunuyorlar birbirlerine.

12- Dörtlüğe göre çocuk, nasıl bir dünya düşünüyor?
A)Çiçekler içinde olan
B)Çocukların mutlu olabileceği
C) İnsanların çiçek yetiştirdiği
D) Kardeşlik ve barış içinde yaşanılan

Birden bire karşısına çıkan kişiye( ) sen de kimsin böyle
 ( ) diye çıkışınca yabancı ( ) biraz geri çekilerek ( ) ( )       Ne diyorsun be adam ( ) ( ) diyerek karşılık verdi bu kaba adama( )
13- Yukarıda parantez ile gösterilen yerlere hangi
     noktalama işaretleri getirilmelidir?
A)  (Gülümseme, (,), (,),  (, ), (“), (!), (“), (.) 
B)  (,), (Gülümseme, (“), (?), (“), (,), (,), (.)
C)  (Gülümseme, (,), (,),  (Gülümseme, (“), (?), (“), (.)
D)  (,), (,), (,), (Gülümseme, (“), (?), (“), (.)

14- “Çocuk bize bakıp bakıp gülüyordu dün akşam”  Aşağıdakilerden hangisi bu cümle için doğrudur?         A) İsim cümlesi  / Kurallı cümle                                          B) İsim cümlesi / Devrik cümle         
C) Fiil cümlesi  / Kurallı cümle                                            D) Fiil cümlesi  / Devrik cümle

15- Bir akşam bizim balkonda oturmuş, Kaz dağlarının ucundan güneşi uğurluyorduk.
Konuklardan biri “Şu renk şölenine bakın. Bu güzelliğin sona ermesi insana hüzün veriyor.” dedi. Ben de “Güneş yarın yine doğacak.”dedim.
Yukarıdaki parçada kaç fiilimsi vardır?
A) 1           B) 2          C) 3           D)4

16- “Çalışmalar yeterli bulundu.” cümlesinin yüklemi çatısı bakımından ne çeşit bir fiildir.
A) Etken – geçişli   B) Edilgen – geçişli
C) Edilgen – geçişsiz   C) Etken – geçişsiz

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?
A) Bu yemeğin üstüne bir de kahve olmalıydı.
B) Çocuk ağır sözlere alınıyormuş.
C) Bunu sizden duyunca şaşırmış.
D) Arkadaşınız, müdür beyle konuşuyordu.

18-aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
“şimdiki zamanın rivayeti” biçimindedir?
A) Oturdukları evi 20 yıl önce almışlarmış.
B) Geçen yıl arada arkadaşlarıyla buluşup sinemaya gidiyordu.
C) O filmi bende yıllar önce görmüştüm.
D) Eskiden kışlar daha soğuk, yazlar daha sıcak geçiyormuş.

19- “Bu, en mutlu günümüz… Bu, şanlı bayrağın ulusumuza görkemle seslenişidir.” Cümlesinde altı çizili sözcüklerin türleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A) Zamir – Sıfat – Sıfat – İsim
B) Sıfat – Zarf – İsim – Fiil
C) Zamir – Zarf – Sıfat – İsim
D) İsim – Sıfat – Zamir – Zamir

20- Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Annemin halasının üvey oğlu okulu bitirdi.
B) O, sınıfımızın en çalışkan öğrencisidir.
C) Bize de yardımcı olmasını rica ettik.
D) Son günlerde fazlasıyla göze batıyor.

Başarılar Dilerim
Hüsnü ALTUNÇ
Türkçe Öğretmeni

21- Yahu bütün mahalle de beni tanır, sen ne diyorsun
Altı çizili sözcüklerin çeşidi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)   Ünlem – sıfat – isim – zamir – sıfat
B)   Ünlem – sıfat – isim – bağlaç – zamir
C)   Sıfat – sıfat – isim – bağlaç – zamir
D)   Bağlaç – sıfat – isim – zamir – zamir

22- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) Yanlış     B) Yanlız   C)Herkez   D) Deyil

23- “Benim düşüncelerim beni bağlar. Kimseye kabul ettirme sıkıntım yok ve olmayacak. Bu yazımda da bunu göreceksiniz. Kendimi ifade ettim sadece. Özgür bir gezinti yaptım düşünce dünyamda.” diyen bir yazar ne türde yazı yazıyor olabilir?
A) Eleştiri      B) Deneme
C) Anı                           D) Makale

24- Ünlü kişilerin hayatını anlatan yazılara ……… denir. Ünlü kişilerin hayatını başkalarının yerine kendisinin anlattığı yazılara da ……… denir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir.
A)   Anı – Hatıra
B)   Biyografi – Tomografi
C)   Biyografi – Otobiyografi
D)   Roman – Anı

Şiirler işlediklere konulara çeşitli isimler alırlar. ……. şiirde duygular, coşkunluk, akıcılık; ………… şiirde öğreticilik esastır. ……….. şiirde kahramanlık konuları, ……… şiirde ise dağlar, çobanlık ve kır hayatı işlenir.
25- Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisi getirilmelidir?
A)   Lirik – Didaktik – Pastoral – Epik
B)   Pastoral – Lirik – Didaktik – Pastoral
C)   Lirik – Didaktik – Epik – Pastoral
D)   Lirik – Epik – Pastoral – Didaktik

CEVAPLARINIZI AŞAĞIDAKİ ALANA İŞARETLEYİNİZ.
   A   B   C   D      A   B   C   D
1   O   O   O   O   14   O   O   O   O
2   O   O   O   O   15   O   O   O   O
3   O   O   O   O   16   O   O   O   O
4   O   O   O   O   17   O   O   O   O
5   O   O   O   O   18   O   O   O   O
6   O   O   O   O   19   O   O   O   O
7   O   O   O   O   20   O   O   O   O
8   O   O   O   O   21   O   O   O   O
9   O   O   O   O   22   O   O   O   O
10   O   O   O   O   23   O   O   O   O
11   O   O   O   O   24   O   O   O   O
12   O   O   O   O   25   O   O   O   O
13   O   O   O   O   26   O   O   O   O
* Her soru 4 puandır.
                                                                                                                               

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
HOCA DEHHANİ