8 .Sınıf Türkçe Dersi III. Sınavı

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

        8/A Sınıfı Türkçe Dersi III. Sınavı ( Haziran2007 ) 

1.)   Şiiri sipariş üzerine yazmak, şiir sanatına bir darbedir. Şiir içten gelmelidir. Ben en güzel şiirlerimi bazen gece bazen sabah bazen de güneş sıcaklığında yazarım.
Paragrafta şiirle ilgili anlatılmak istenen nedir?
a)   Şiir bilgi gerektirir.                    c) Şiir toplumun sorunlarını konu edinmelidir.
b)   Şiir ilham işidir.                         d) Şiirde ölçü-uyak önemlidir.

2.)   “Kızın dünyasını şekillendiren annesidir.” Tümcesine en yakın anlamlı cümle hangisidir?
a)   Anneler kızları için vardır.                  b) Kızlar annelerini pek sevmezler.
b)   Anneler kızlarını taklit ederler.           c) Kızına bak, annesini tanırsın.

3.)   Ne yapacağımı şaşırmış bir haldeyim. Okula gitsem, ailemin beklentilerini karşılayamayacağım için üzüleceğim. Okula gitmesem, çevremdekiler geri zekalı muamelesi yapacaklar. Büyük bir ikilemde kıvranıp, sancı çekiyorum.
Yukarıdaki düşüncelere sahip birini aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirebiliriz?
a) kararsız         b) inatçı         c) pişman olmuş          d) iyimser

4.)   Sessizliğin simgesi olarak görünen köyler aslında kalabalık dedikoduların, lafların ve umursamazlığın mekanlarıdır. En ufak şeyler bile insanların gözüne batıyor. En küçük ve basit bir söylenti bir iftiraya kadar uzanıveriyor. Bu durumların sebebini televizyonda aramak akıllıca bir davranış olur. Köy ortamında TV, komşuluk-muhabbet ortamını hançerlemiştir. Ve TV, büyük bir model teşkil ediyor köy gençliği için. Ve köyler, sessiz köyler TV uzantısının karanlık birer yarınları oluveriyor.
Paragrafta “köyler” için aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a)   TV unsurunun önemli bir rol oynaması
b)   Televizyonun sohbet ortamlarını silimlemesi
c)   Televizyonun gençlik için model teşkil etmesi
d)   Televizyonun ileriki yıllarda köy yaşamından çıkması

5.)   “Dış dağınıklıklarını makyajla gidermeye çalışan genç kızlar! Hiç ruhunuzdaki odaların dağınıklıklarını düzeltiyor musunuz?” cümlesiyle anlatılmak istenen nedir?
a)   Kalıcı bir güzellik için makyajlar etkilidir.
b)   Bütün genç kızlar güzeldir.
c)   İçsel dağınıklık giderilmeden, dışsal güzellik anlamsızdır.
d)   Somut güzellik, içsel güzellikten daha üstündür.

6.)   “ Hırs, bir geminin yelkenini şişiren yele benzer, çoğu gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar.” Bu özdeyişte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
a) ölçü            b) azim          c) cesaret           d) çaba

7.)   “Öfkenin ateşi önce sahibini yakar, sonra kıvılcımı düşmana ya varır ya varmaz.” Sözünde “öfke” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
a)   Düşmana küçük zararlar vereceği         c) Bazen de düşmana zarar vermeden kaybolacağı
b)   Asıl zararı sahibine verdiği                   d) Oluşturacağı zarardan korunmak gerektiği

8.) Aşağıdakilerin hangisinden altı çizili sözcük çıkarılırsa, cümlenin anlamında değişme olmaz?
a) İbrahim’e bu işin çok zor olacağını söylemişlerdi.
b) Zahir okuldan gelince önlüğünü üstünden çıkarıp dolaba astı.
c) Sınıftaki bazı öğrencilerin temizliğe önem vermediğini gördüm.
d) Bu yaz, işleri nedeniyle henüz tatile çıkamadılar.

9.) Hayatı yaşamaya değer hâle getirmek için gündelik yaşamı işle doldurmak gerekir. Eğer bir kere boş oturmaya alışırsanız, artık kötü düşüncelerden kurtulamaz, huzursuz olursunuz. Kendinizi bir işe vermeniz, ruhunuzu bir heyecana kaptırmanız, sizi oyalayacak ve hayata gülen gözlerle bakmanızı sağlayacaktır.
Paragrafta  vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Uğraşlar, insanı zararlı düşüncelerden uzaklaştırarak mutlu eder.
b)   Kendini bir işe kaptıran, başka bir şey düşünemez.
c)   İnsanın kendisine bir iş bulması pek de kolay değildir.
d)   İnsan bir amacı olduğu sürece hayata bağlı kalır.

10.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
a) Başarısız bir ameliyat yaparak, ölümüne bu doktor da katkı sağladı.
b) Bu hayat yolunda kimimiz geri, kimimiz ileri gider.
c) Öğrencilerimde yarınların parıltılarını görüyorum.
d) Babam Zaho’ya gidince evde  annem, ablam ve ben kaldım.

11.) “ Yarınlara sakladığım umutlarımı benden aldınız.” Cümlesinin öğelerine ayrılışını doğru bir şekilde belirten seçenek hangisidir?
a) Dolaylı tümleç / Nesne / Yüklem                 b) Nesne / Dolaylı tümleç / Yüklem
c) Özne / Nesne / Yüklem                                 d) Nesne / Özne / Yüklem

12.) Paraya tapan, şişmiş göbekleriyle yiyen,yiyen ve doymayan…Sizler bu toplumun kusmuklarısınız. Toplum sizi böyle yemiş ardından iğrenç bir şekilde sizi kusmuş.
Yukarıdaki altı çizili sözle kimler kast edilmektedir ?
a) Maddeye tapan aşağılık  kişiler             b) Topluma faydalı bireyler
c) Parayı ölçülü kullananlar                       d) Paraya duyarsız şahıslar

     13.) “Mecliste arif ol, kelâmı dinle             Elinden geldikçe sen iylik eyle
            El iki söylerse sen birin söyle             Hatıra dokunup yıkıcı olma “            (KARACAOĞLAN)
Yukarıdaki dörtlük konusuna göre hangi tür şiire girer?
a) pastoral          b) epik             c) dramatik         d) didaktik

14.) “yapmamışsam” sözcüğünün kök/ eklerine doğru biçimde ayrılışı nasıldır?
a) yapma-mış-sam       b) yap-ma-mış-sam    c) yap-ma-mış-sa-m    d) yap-mamış-sa-m

15.) Aşağıdaki sözcük açıklamalarından hangisi yanlış verilmiştir?
a) encümen: komisyon,komite            c) aktris: kadın oyuncu
b) afacan: saygısız,bilgisiz                  d) abayı yakmak: birisini gönülden sevmek

16.) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik eyleme bir örnektir?
a) geliverdim       b) seslendim        c) gördüm           d) geldim

17.) “Cumhuriyet devri şairlerindendir. Ekim 1910 Diyarbakır’da doğdu. İlk şiirleri Servet-i Fünun ve Muhit dergilerinde yayınlandı. 1946’da “ölüm” temasını çok canlı bir şekilde işleyen bir şiiriyle birincilik kazanarak ünü her yere yayıldı. 40 yaşına kadar bekar yaşadı. Düzensiz, uykusuz ve yarını düşünmeden geçiren bir hayatla sıkıntılar içinde kıvrandı. Bu durumu şiirlerine de yansıttı. Ve 1956’ da yaşama gözlerini yumdu. Ömrümde Sükut, Düşten Güzel…. şiirlerini topladığı kitaplardan birkaçıdır.”
Yukarıda sözü edilen şair kimdir?
a) Nazım Hikmet        b) Necip Fazıl  Kısakürek          c) Cahit Sıtkı Tarancı     d) Ziya Gökalp

18.) Tanınmış bir kişiyle, önemli bir olay, konu ya da sorun hakkında konuşmaya, bunun sonucunda yazılan yazıya ……………………….. denir. Boşluğa hangi sözcük gelmelidir?
a) deneme    b) mülâkat      c) makale         d) günlük

19.) Aşağıdaki tümcelerden hangisi öznesine göre etken, nesnesine göre de geçişli bir eylem almıştır?
a) Batman’dan dün ayrıldılar.                      b) Söylenenler bana anlatılmıştı.
c) Bu işe sessizce girişildi.                           d) Serhıldan güzel şiirini köylüye okudu.

20.) ver- fiilinin olumsuz, geniş zaman kipi, üçüncü tekil şahsında çekimlenişi hangisidir?
a) vermez       b) vermeyecek         c) vermiyorlar           d) verirler

“SİZLERİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM. MEZUN OLUP YENİ BİR HAYATIN ÇİZGİSİNDE YÜRÜYECEKSİNİZ. TEMİZ DUYGULARINIZ REHBERİNİZ OLACAKTIR. HAYAT YOLUNUZ HER DAİM AÇIK OLSUN GÜZEL ÖĞRENCİLERİM…Umutla kalınız.”      ( Ömer öğretmen)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
REALİZM