Abbas

27 Eylül 2014 tarihinde tarafından eklendi.

ABBAS I. (Şah, “Büyük”) (1571-1629)

Safevi hanedanından İran Türk imparatorlarının beşincisi (1587-1629). Safevîler’in en muhteşemi. Şâh Mehmed Hudâbende’nin oğlu ve halefidir. 16 yaşında tahta geçti ve 42 yıla yakın tahtta kaldı. Osmanlı darbeleri altında zayıflamış imparatorluğu canlandırdı. Osmanlı Türkiyesi’nden  geçici olarak  Bağdat’ı aldı. Kafkasya, Türkistan ve Afganistan taraflarında fetihler yaptı. Osmanlı padişahından sonra dünyanın en kudretli hükümdarı oldu. İmparatorluğu teşkilâtını, Osmanlılar’m her şeyi merkeze bağlıyan düzenine göre yeniden şekillendirdi. Bestekâr olan Şâh Ab bas, zâlimdi. Kaşan şehrindeki türbesine gömüldü. Yerine torunu I. Şâh Safî geçti. Onun oğlu II. Abbas, 1642-1666 yıllarında tahtta kalan yedinci Safevi Şahı’dır. III. Abbâs ise, II. Abbas’ın torununun torunu ve on birinci Safevi İran Türk şahıdır. 1732-1736 arasında saltanatı ilan edildiyse de, bebek olduğu için gerçek iktidar Nadir Han (Şah) Avşar’da idi. Safevîler’in sonuncusu bu III. Abbas’tır.

abbas I

abbas I

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çaresizlik anlatan Cümleler