Abdüihak Hamit Tarhan

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Abdüihak Hamit Tarhan (1852 -1937)
Abdüihak Hamit, öğrenimini daha çok, özel hocalardan ders alarak tamamladı. Daha on yaşındayken Paris'e gitti. On üç yaşında, Tahran Elçiliğine gönderilen babasıyla iran'a gitti. 1876'da Paris Elçiliği kâtibi olarak meslek yaşamına başladı. Daha sonra dış ülkelerde konsolosluk ve elçiliklerde çeşitli görevler yaptı. Bu vesileyle Paris, Londra, Bombay gibi büyük şehirlerde bulundu. Doğu ve batı sanatını, bu sanatların ülkelerine giderek kendi kaynaklarından öğrenmiştir. Sanatında romantik özellikler bulunan sanatçı; yer yer, şiiri tiyatrolaştırmış, bazen tiyatroya hikâye çeşnisi katmıştır. Şiirlerinde zengin bir lirizm, taşkın ve tezatlı bir söyleyiş göze çarpar.

Abdüihak Hamit'in şiirlerinde metafizik düşünceler büyük bir yer tutmuştur: "Makber, Ölü, Bunlar Odur, Hacle" gibi eserlerinde şair, eşinin ölümü üzerine geçirdiği psikolojik aşamaları çok açık bir şekilde ortaya koyar. Şiirlerinin diğer bir kısmında ise sosyal düşüncelere yer vermiştir. Hem metafizik konulu hem sosyal düşünceleri ele aldığı şiirlerinde bir düzen bulmak zordur. Ayrıca şiirlerinde tabiat ve aşk unsurları büyük bir yer tutmuştur.

Âbüüihak Haif.lt. şiirden başKa, lîyâiî'û türünde de pek çok eseî Ci'iaya koymuştur. Bu eserlerin konularını çoğunlukla tarihten (Türk, Hind, Asûr, Arap tarihleri) almıştır. Sanatçının eserlerindeki dağınıklık, itinasızlık ve düzensizliğe rağmen; yeni edebiyatımızın gerçekleşmesinde, Türk edebiyatına Batılı bir karakter verebilecek olan yeni bir neslin yetişmesinde büyük rol sahibi olduğu söylenebilir.

Eserleri:
Şiirleri: Sahra, Makber, Kahpe, Divaneliklerim Yahut Belde, Bunlar Odur, Hacle, Bâlâ'dan Bir Ses, Validem, Yadigâr-ı Harp, İlham-ı Vatan…

Manzum Piyesleri: Nazife, Tarık, Eşber, Zeynep, Liberte, Turhan, Finten, Hakan, Macera-i Aşk, Sabr ü Sebat, İçli Kız, Duhter-i Hindu, Zeynep, Tarık.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.