Abdülaziz Efendi – (Kara-Çelebî-zâde) – Türk Bilgini

3 Ekim 2014 tarihinde tarafından eklendi.

ABDÜLAZİZ Efendi (Kara-Çelebî-zâde) (İstanbul 1591 – Bursa 1658)
Türk bilgini ve devlet adamı. Ünlü Kara Çelebi zade bilginler ailesindendir. Medresenin yüksek kısmını bitirdi. Gittikçe yükselerek IV. Murad devrinde istanbul kadısı, sonra kazasker oldu. Büyük bir kinle Sultan İbrahim‘i düşüren ayaklanmaya katıldı. O kadar nüfuz kazandı ki, yalnız şeyhülislâmlık makamında fiilen bulunanlara mahsus “meşîhat” rütbesini aldı.
Sonra şeyhülislâm da oldu. Çok büyük ihtirasla istediği bu makamda ancak 4 ay kalabildi (1651). Bursa‘ya sürüldü ve son yıllarını orada geçirdi. Ravzatü’l-Ebrâr adlı umûmî târihinin Osmanlı târîhi kısmı değerlidir. Zeyl-i Ravzatü’l-Ebrâr’da, içinde yaşadığı devri anlatır. Sultan İbrâhîm aleyhindeki iftiraların çoğu, bu kaynak kitaptan, sonraki târihlere geçmiştir ki, bugün çoğunun Abdülazîz Efendi’nin kini eseri olduğu anlaşılmıştır. Süleymân-Nâme, Târîh-i Fethi Revân ve Bagdât da değerli tarihi eserleri arasındadır. “Azîzî” mahlası ile şiirleri ve başka ilmi, eserleri de vardır.

Bursa’nın Ayasofya’sı  Ulucami  Şadırvan

Bursa’nın Ayasofya’sı Ulucami Şadırvan

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TANZİMAT EDEBİYATINDA TİYATRO