Abdülhamidi (Sultan, Han)

5 Ekim 2014 tarihinde tarafından eklendi.

ABDÜLHAMÎDI (Sultan, Han) (İstanbul 1725 -İstanbul 1789)
Osmanoğulları‘ndan 29. Türkiye Hakanı ve İslâm halîfelerinin 91.’si (1774-1789). III. Ahmed’in (1703-1730) en küçük oğludur. Annesi Râbia Şer-mi  Kadın Efendi, oğlunun padişahlığından önce ölmüştür. 1770’te ağabeyi Şehzade Bâyezîd‘in ölümü ile velîahd ve diğer ağabeyi III. Mustafa‘nın (1757-1774) ölümü İle de pâdişâh oldu. 6 ay sonra, 1768-74 Rus Türk savaşına son veren Kaynarca Anlaşması (b. bk.) imzalandı. Böylece I. Abdülhamîd’in saltanatı, sulh ile, fakat çok kötü bir sulh anlaşması ile başladı.

Abdülhamidi (Sultan, Han)

Abdülhamidi (Sultan, Han)

1775-79 arasında İran ile savaş oldu, fakat büyük boyutlara ulaşmadı. Kırım’ın Ruslar’ca işgali, devletin birinci meselesi halindeydi. 1779 Aynalı kavak Anlaşması ile Türkiye ve Rusya, savaşı önlemek istediler. Fakat Ruslar’ın kötü niyetleri ve imza koydukları anlaşmalara bile uymamaları, yeni bir savaşı kaçınılmaz kılıyordu. Nitekim Rusya, 1783’te Kırım’ı topraklarına kattı. 1787’de yeni Türk Rus savaşı başladı ve 6 ay geçmeden Almanya bu savaşa, Rusya‘nın yanında ve Türkiye’nin karşısında katıldı. Şebeş meydan muharebesinde Alman ordusu Türkler’e yenildi.
Fakat 3 ay sonra (17 Aralık 1788) Ruslar, Karadeniz kuzeyindeki (Odesa yakınları) Özü kalesini aldılar. I. Abdül-hamîd, Özü kalesinde Ruslar’m çoluk çocuk ayırmadan Türler’i nasıl kılıçtan geçirdiklerini anlatan raporu okurken, teessüründen beyin kanaması geçirip öldü. Yerine yeğeni III. Selim (1789-1807) geçti. 64 yaşında ölen ve 15 yıl, 2 ay, 17 gün tahtta kalan I. Abdülhamîd, Bahçekapı’da Hamîdiye Türbesi‘ne gömüldü. Müzisyen, merhametli, duygulu, gayretli bir hükümdardı. Oğullarından IV. Mustafa ile II. Mahmud tahta geçmişler ve Osmanoğulları, II. Mahmud‘dan devam etmişlerdir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KADI BURHANEDDİN