Acem

13 Ekim 2014 tarihinde tarafından eklendi.

ACEM
Araplara göre kendilerinden, yani Arap olmayan kimse veya topluluk. Eski Yunan ve sonra Roma’lıların kendilerinden olmayana barbar demesi gibi, Araplar da Arap olmayan kimse ve topluluklara, dil (Arapça) bilmez, yol bilmez, cahil, toy manasında küçümseyici olarak acem derlerdi. Özellikle Emevîler devrinde açıkça görülen Arap millî gurur ve üstünlük duygusunun ifadesidir.

Başlangıçta bütün Arap olmayanlar için bu tâbir kullanılırken, sonradan, fetih yoluyla ve kılıç zoru ile islâmlaştırılan İran ve İranlılar için kullanılır olmuştur. Bugün de İranlı mânâsında kullanılır. Osmanlılarda İranlı Azerî Türklerine de “İranlı” manasında “acem” denirdi. Araplar dinde ve İslâm medeniyetinde bize de öğretmenlik ve örneklik etmiş olmakla beraber, İslâm âlemine fâtih ve kurtarıcı olarak gelen, esasen İslamlığı gönüllü olarak benimsemiş Türk milleti hakkında bu tabir (acem) tutmamış, yakışmamış ve kullanılmamıştır. Mamafih İranlılara da hitab ederken acem demek, nezaket ve resmiyete uygun değildir.

acem

acem

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Eleştiri (Tenkit)