AFRİKA KARANLIK ANAKARA

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

AFRİKA KARANLIK ANAKARA
Avrupalı denizciler Afrika'nın kabataslak haritasını ancak XV. yüzyılda çıkarabildiler. O sıralarda ispanya ile Portekiz denizden Hin­distan'a varan yolu bulabilmek için birbiri ardı-sıra girişimler yapıyorlardı. Çünkü Küçük Asya' dan geçen karayolunu aşan deve kervanları Türkler'in denetimi altındaydı. Ayrıca Hindis­tan'a giden karayolu üzerinde birçok da ilkel göçebe kabile vardı. Portekizli kaptanlar çeşitli nedenlerle batı kıyılarını dolaştılarsa da, ancak 1497'de Vasco da Gama ümit Burnu'nu dolaşa­rak Hindistan'a ulaşmayı başarabildi. Çok geç­meden ticaret yerleri kuruldu, kıyılarda yerleş­meler oldu. Ancak "Kara Anakara"nın iç kesimleri üzerinde gene de uzun süre bir şey öğrenilemedi.
Afrika'nın keşfi son derece güç bir işti. Kıyı şeridinin hemen ardında yüksek dağlar sıralanmıştı. Bu dağların kimisi çıplak, kimisi ise balta girmemiş çok sık ormanlarla kaplıy­dı. Irmaklar bile çok işe yaramıyordu. Çünkü ivinti yerleri, çavlanları boldu. Bu engeller ır­mak yolculuğunu olanaksız hale getiriyordu.
1795 yılında Mungo Park, Nijer ırmağının kaynağını bulmak üzere yola çıktı. 1805'te aynı ırmağın ağzını bulmak için ikinci kez yola çıktığı sırada, düşman yerlilerin saldırısına uğ­rayarak ırmakta boğuldu. Yıllarca sonra, 1857 ile 1863 yılları arasında Burke, Speke ve Grant doğu kıyılarından başlayarak çeşitli keşif yol­culuklarına çıktılar. Bu keşif yolculukları sıra­sında Tanganika ve Victoria (Nil'in kaynağı) göllerini buldular.
Kâşiflerin en ünlüsü ise Livingstone'dur. Misyoner bir doktor olan Livingstone'un ger­çek amacı yeni yerler keşfetmekten çok, ilkel yerlilere yardım etmek ve bir şeyler öğretmekti. 1849-1873 yılları arasında çıktığı çeşitli keşif yolculuklarında Kalahari Çölü'nü güneyden ku­zeye aştı, Zambesi ırmağının yatağını izleyerek ağzına ulaştı, doğu kıyısından başlayarak Güney Afrika'yı aştı ve Portekiz Angolası'na vardı, Tanganika Gölü çevresindeki toprakları keşfetti. 1873'te, Kongo Irmağı'nın kaynağını bulmaya çalışırken, hummaya yakalanarak öldü. Büyük kâşiflerin sonuncusu olan Stanley ise, Kongo ırmağının Tanganika Gölü'ndeki kaynağından yola çıkarak Afrika'nın batı kıyı­sında ırmağın denize döküldüğü yeri buldu.
Afrika'da son keşfedilen yerler Büyük Sah­ra ile Libya çölleridir. Tlmbuktu'yu ilk gören Avrupalı Rene CaiH.e oldu. 1930'da Afrika'nın tamamı keşfedilmiş bulunuyordu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TÜRK EDEBİYATINDA SEMBOLİZM