Ahlak Nedir?

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Ahlak Nedir?
Ahlak nedir sorusuna çeşitli cevaplar vermek mümkünse di, gerek metafizik ahlak da olsun ve ilimci ahlak denemelerinde olusun, her türlü ahlak anlayışında, şu müşterek noktayı bulmaktayız: O da, ahlakın insan hareketleriyle ilgili olması; fakat, insan hareketleri nevi nevidir. Her harekete biz bir ahlaklık izafe etmiyoruz. Onlardan ancak bazılarına ahlaki, yahut gayri ahlaki diyoruz.

Ahlaki hareket hakkında daima hüküm veren bir suje (ben) olduğuna göre, bu hareketlerin istikametlerine dikkat etmek gerekir.Objelere ait hareketler onlara dışardan verilmiştir. Acaba ahlaki hareketler de bize dışardan mı verilmiştir?Yoksa bizim yaratılışımızın bir neticesi midir? Acaba biz, bilgi için doğru –yanlış ahlak için iyi- kötü; sanat için güzel – çirkin hükümlerini nasıl veriyoruz?
Elbette ki bunların her üçü de, idrak eden bir beni şarta koşar. Mesela, bilginin dokumasında suje olan “ben” ile, bir obje vardır. Bu obje bizim dışımızdaki dünyaya aittir. Gerek yaratmak ve gerekse hareket ilk merhaleden bir idrak konusudur.Yani, bilgi objesi gibi biz onu dışardan alırız.    Bir sanat eseri evvela bizim dışımızda bir objedir.Bir ahlaki aksiyonunu da önce biz dışardan bir tavır ve davranış, objesi olarak idrak ederiz. Gerçi ahlaki aksiyonu biz, aynı zamanda, içimizde de yaşarız. Fakat norm olarak o daima bizim dışımızdadır.
Hülasa ferdin idrake eklediği şeyin kaynağı sosyal tabiattadır. Daha felsefi bir dille, güzel – çirkin hükümlerinin gerisinde incelmiş ve sübjektifleşmiş bir sosyal tavır vardır.
Ahlaki hareket içinde hadise aynıdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.