Mutasavvıf Ahmed Bican Efendi Kimdir Hayatı ve Eseri

23 Kasım 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AHMED Bîcan Efendi (Yazıcıoğlu) (Gelibolu-1455)
XV. asrın mutasavvıf yazarlarındandır. Selahaddin Katip adlı bir zatın oğludur. Babası kâtip olduğu için “Yazıcıoğlu” diye tanınmıştır. Hacı Bayram Velî’nin tarîkatine girmiştir. Rivayete göre, zikir ve ibâdette öyle ileri gitmiş, bedence öyle zayıflamış ki, görenler kendisine “cansız” derlermiş. Bundan dolayı (bîcancansız) lâkabının verildiği söylenir. Bir ilim adamı olmaktan çok mutasavvıftır. Halk terbiyecisi derviştir. En mühim eseri, Envârü’l-Âşıkîn’dti.

Ahmed Bican Yazıcıoğlu

Ahmed Bican Yazıcıoğlu

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
NATÜRALİZM (DOĞALCILIK)