Hanbeli Mezhebinin Kurucusu AhmeT İbni Hanbel

24 Kasım 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AHMED İbni Hanbel
Hanbeli mezhebinin kurucusu. Fıkıh (İslam Hukuku), Hadis, Tefsir ve Kelam bilginidir. 780’de Bağdat’ta doğdu. Küçük yaşta Fıkıh ve Hadîs okumaya başladı. İmam Ebu Yusuf ve İmam Şafiî ile görüştü. Hadis toplamak için Küfe, Basra, Hicaz ve Yemen gibi yerleri dolaştı. Beş defa hacc’a gitti. İmam Şafiî’den Fıkıh ve Fıkıh Usûlü (Metodu) okudu. 40 yaşından sonra Hadîs okutmaya başladı. Bazı görüşlerinden dolayı. Halife Memun onu hapse attırdı; işkence ettirdi. Fakat o fikrinden dönmedi. Halife Mütevekkil tarafından hapisten çıkartıldı ve halifenin çocuklarına hoca oldu. Yaptığı içtihadlar (dini yorum, ölçü ve tercihleri) Hanbeli Mezhebinin kurulmasına yol açtı. Hanbelî mezhebi (b.bk.) dört sünnî mezhepten biridir. 855’te Bağdat’ta öldü. En mühim eseri “Müsned” adındaki altı ciltlik hadîs kitabıdır.

Ahmed İbni Hanbel

Ahmed İbni Hanbel

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
V. PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU