Ahmet Haşim

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1887'de Bağdat'ta doğmuş, annesinin ölümünden sonra İstanbul'a gelmiştir. Edebiyatla Galatasaray'da okurken ilgilenmeye başlamış, ilk manzumesi Hayal-i Aşkım 1902'de Mecmua-i Edebiyye'de yayımlanmıştır, ilk şiirlerinde Muallim Naci, Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret ve Cenap'ın etkisi görülür. 1909'da katıldığı Fecr-i Âti çevresindeki yazıları topluluğun yayın organı olan Sevet-i Fünûn dergisindeki on beş kadar şiir ve Edebiyat-ı Cedîdecileri eleştiren bir makaleden ibarettir. Fecr-i Âti'nin dağılmasından sonra başka bir edebî topluluğa katılmamıştır.

Şiirde anlam ve anlaşılabilirlik aranmayacağını, şiirin öğretici değil, çeşitli yorumlara açık, sözden çok musikiye yakın ifade sanatı olması gerektiğini ileri sürmüştür.

Şiirlerinde sembolizmin etkısındedır. Bu nedenle onun şıırı, netlikleri silinmiş, gölgelenmiş, karartılmış tablolar gibidir. O, şiirlerinde doğayı olduğu gibi vermez. Hayalinde verdiği renk ve şekillerle aktarır. Şiirlerinin hemen hepsinde derin bir melankoli, belirsizlik, uzak diyarlara duyulan özlem ve musiki hissedilir.

Şiirlerini aruzla yazmıştır. Serbest müstezatta başarılı olmuştur. Farklı, kapalı, çağrışımları bol şiirler yazmış, şiirinde söz sanatlarına sıkça yer vermiş, toplumsal konulardan uzak aşk ve doğa şiirleri yazmıştır.

Akşam gazetesinde edebî fıkra ve makaleler yazmıştır. Düzyazıları, şiirlerinden farklı özellik gösterir. Bu yazıları açık, berrak, şiirlerine göre sade ve nüktelidir. Bu yazılarında da sözcük seçimine özen gösterir.

Şiirlerini "Göl Saatleri, Piyale" adlı kitaplarda toplamıştır. "Bize Göre"de küçük nesirlerini, gezi notlarını ve fıkraları, "Frankfurt Seyahatnamesinde Frankfurt'a tedavi için gittiğinde edindiği yol hatıralarını, "Gurebahane-i Laklakan"da nesir eserlerini toplamıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ADLARDA KÜÇÜLTME