Ahmet Ziya Akbulut

4 Aralık 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AKBULUT Ahmet Ziya (1869-1938)
Asker ressamlardan. İstanbul‘da doğdu. Eski adı Mekteb-i İdâdi-i Şahane olan Kuleli Askeri Lisesi’ni bitirdi. 1887’de Harbiye’den mezun oldu. Mülâzım-ı Sâni(Teğmen) rütbe-siyle Genelkurmay Resimhânesi’nde görev aldı. Genelkurmay Resimhânesi’ndeki çalışması 1894‘e kadar sürdü. Bu tarihte yüzbaşı rütbesiyle Kuleli Askerî Lisesi’nde resim muallim muavinliğine getirildi. 1898‘de Kuleli’den ayrılarak Askerî Okullar Matbaası Müdürlüğü‘ne geçti. 1913‘te kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Bu arada cemiyetin yayın organı olan gazetede menâzır (perspektif) üzerine yazılar yazdı. 1914‘te Askeri Okullar Matbaası’ndaki görevinden emekliye ayrıldı. Sanayi-i Nefise Mektebi’nde ulûm-ı riyaziye (matematik) ve fenn-i menâzır (perspektif tekniği) öğretmenliğine getirildi. Bu arada müdür muavinliği de yaptı. Ölümüne kadar öğretmenlik görevini sürdürdü.

Ahmet Ziya Akbulut

Ahmet Ziya Akbulut

Ahmet Ziya‘nın yetişmesinde Miralay Osman Nuri Bey‘le, Üsküdarlı Ali Rıza Hoca‘nın rolleri büyük olmuştur. Resimde perspektif anlayışını her zaman ön plânda tutmuştur. Bu tutumunun, başta matematik ve astronomi olmak üzere, bir takım yan meraklarından, kaynaklandığı söylenebilir. Adeta bir ilim titizliği içinde perspektifi, resim sanatının ana unsuru saymıştır. Bu hususta iki eser de yayınlamıştır. 1896’da “Amel-i Menâzır”, 1922′de de “Usûlü Ameliye-i Fenn-i Menâzır”li basılmıştır. Bu İki eser, uzun süre Harbiye’den başka, Sanayi-i Nefîse Mektebi resim öğrencileri ile resim öğretmenlerinin müracaat kaynağı olmuştur. Bu yüzden çevresinde “Menazır-cı Ziya” diye tanınmıştır. Merakı yüzünden Güzel Sanatlar Akademisi’nin rıhtımına bir güneş saati yapmış ve “Takvîm-i Ziya” adında bir de takvim yayınlamıştır. Az sayıda olan eserlerinin önemlileri, İstanbul‘daki Resim ye Heykel Müzesi’nde bulunuyor.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Açıklık