Ahretegöre yönetim

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Ahretegöre yönetim (H ier o c rat i e): öteki dünya mutluluğu (selâmeti) ile ilgili yaptırıcı – gücün uygulanmasından ibaret bir toplum baskısına göre kurulmuş toplum teşkilâtı tipidir. Dinî cemaatlerin ve Kiliselerin teşkilâtı hemen her zaman hierocratique'dir. Fakat ayrıca Kiliselerin kurdukları dünya egemenliği ve başlıca rahipler, Mecusî rahipleri (Mu'bid) Roma rahipleri (pontife), rahip-hükümdarlar, v.b. da din ve dünya iktidarlarının birbirine karışması ister istemez hierocratique vasıflar almıştır. Çünkü onlarda iktidar dinî yaptırıcı – güçlerin uygulanmasına dayanmaktadır. Papa hükümdarlığı bunun en belirli şeklidir. Orada dinî iktidar kutsal gücü olan (charismatique) bir kimsenin dünya iktidarına bağlıdır. Hıristiyan dünyasındaki Papa egemenliğinin İslâm dünyasında karşılığı şiy'î İmamlarının iktidarıdır. Halifelerin devleti değildir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
SEMBOLİZM (SİMGECİLİK)