Aile

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aile (f amille): Toplum şekillerine göre üyelerinin sayısı değişen ve cinsî bağlantı ve soy üzerine kurulmuş zümre. Karı ve koca münasebeti ile yaşayan bir veya birçok kadm ve erkeklerle onlara bağlı gerçek veya öyle sayılmış soydaşlardan kurulmuş olabilir. Toplum bünyesine göre ailenin alanı genişler ve daralır. Hemen her yerde «çekirdeğini ana – çocuk bağlantısı kurar. İnsan cinsinin bütün sosyal değişikliklerine rağmen, bütün toplum çeşitlerinde aynı olan biyolojik şartlar bu çekirdeğin sabitliğini gerektirir. Bu çekirdeğin çevresinde aüe organlaşması çok değişik şekiller alır. Fakat bütün toplumlarda karı – koca, ana – baba ve çocuklar, akraba ve ailenin gerçek veya öyle sayılmış üyeleri arasındaki münasebetleri kurala koyan bir kültür tipi vardır. Ailenin görevleri arasında zümrenin yeni Inışaklarda sürmesini sağlayan biyolojik fonksiyondan başka hepsi toplum şartlarına göre değişir. Bu şartların çoğunda kültürün büyük bir kısmını yeni kuşaklara geçirmeden ibaret olan eğitim fonksiyonunu görür. İktisadî ve dinî gibi başka fonksiyonları son derecede değişiktir.
Büyük aile:(f amili a grande, Gr ossf amil ie) Aynı çatı altında oturan veya birbirine bağlı küçük evler topluluğunda yaşayan birçok özel veya '"çekirdek" ailelerden kurulmuş zümredir. Buna geniş aile (extended f amil y veya j o in t family) dedikleri gibi, birleşik aile (composite family) de derler. Özel aileler, genel olarak, farklı kuşakları temsil eder: Bir baba ve oğullannm aileleri gibi. Yahut ana soyu toplumlannda bir ana ve kızlarının aileleri gibi. Bazen de birçok kanlı aüe bu tipi temsil eder. Kardeşlerin büyük ailesi: Birleşik aile iki veya daha çok erkek kardeşin ailelerinin birleşmesinden doğabilir. Bu zümrenin ortak bağı erkek kardeşler arasındaki kandaşlıktır.
Dar aile (familia pequena, Kleinfamilie, famille restreinte): Baba, ana ve bazen başka bekâr akrabadan kurulmuştur. Çekirdek aile veya çağdaş (ana-baba) aile ile bir tiptedir. Çağdaş aile: (famille conjugale, Gattenfamilie) kara, koca, evden aynlmamış çocuklardan ibarettir. Büyük aile çeşitlerinin çoğu sınırsız bir süre gösterdikleri halde, bu aüe onlara göre geçicidir. Çocuklar arttıkça büyür, evlendikçe daralır, ana-babanın ölümü ile aile dağılır. Ayrıca çağdaş ailede kan ve çocuklan üzerindeki iktidan Devletin nüfuzu ile tersine orantılı olarak daralır. Bu aile tipinin kökü modern şehirlerin kuruluşuna ve Devlet iktidannın genişlemesine bağlıdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İKİLEMELER