Akademi

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

AKADEMİ
Atina yakınlarında Eflâtun’un ders verdiği bahçenin (Akademos bahçesi) adı iken, sonradan onun doktrin (b. bk.)’inin okutulduğu eski, orta ve yeni diye üçe ayrılan kurumlara isim olmuştur. Akademiler, ancak Rönesans çağında ortaya çıkmıştır. (Önce İtalya’da XV. yüzyılın ikinci yarısında). XVI. yüzyıl boyunca akademilerin sayısı artmış ve aynî zamanda herbirinin ihtisas alanları belirginleşmiştir. Fakat XVII. yüzyılda Fransa’da özel bir teşebbüsle başlayan bir ilim hareketi, Kardinal Richeleu (b. bk.) tarafından korunarak devletleştirildikten sonra da (1635) Akademi adı, otoritesi olan millî bir müessese halini almıştır.

Nitekim, ilim ve sanat dallarına otorite olarak millî bir yön vermek ve türlü armağanlar ve yarışmalarla ilim adamlarını ve sanatkârları mükâfatlandırıp desteklemeyi hedef tutan Fransız Akademisi’nin üyeleri 40’ı geçmemek üzere, sınırlandırılmıştır. Fikir ve sanat hayatları, İtalya ve Fransa kadar gelişme gösterememiş ülkelerde de sonradan Fransız modelinde millî akademilerin resmî bir şekilde kuruluşu hızlandı. 1662’ten itibaren Londra Kraliyet Birliği’nin kamu yararına bir kurum olduğu açıklandı. XVII. yüzyıl boyunca, edebiyat ve ilimle ilgili kraliyet akademilerinin, Prusya’da, İspanya’da ve İsveç’te kurulduğu görülmektedir. Türkiye’de I. Abdülmecit zamanında Encümen-i Dâniş adıyla bir akademi kurulmuş (1851) ise de, uzun ömürlü olamamıştır.Bizde bugün daha ziyade yüksek okul statüsünde (Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademileri, Güzel Sanatlar Akademileri) vardır.

akademi

akademi

Akademi (academie): Osm. Encümeni Daniş. Platon’un yazlık evinin bulunduğu Atina yakınındaki ormanın adı iken, Platon derslerini burada verdiği ve bir Gymnasium kurduğu için, sonradan onun doktrininin okutulduğu bütün okula, verilmiş isim olmuştur. Fakat 17 nci yüzyılda Fransa’da özel bir teşebbüsle başlayan bir ilim hareketi Richelieu tarafından korunarak devletleştirildikten sonra da Akademi adını aldı. Akademi, üyeleri 40 ı geçmemek üzere Edebiyat, ilimler ve güzel sanatlar dallarına ayrıldı. Fransa’dan sonra başka Batı memleketlerinde benzerleri kuruldu. Türkiye’de (Abdülmecit zamanı) Encümeni Daniş adiyle kurulmuş ve uzun yaşamamıştır. Akademi üyeleri üim ve sanat hayatında ün salmış kimselerden seçilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TÜRK DİLİNİN ETİMOLOJİK SÖZLÜKLERİ