Akarsular

2 Aralık 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AKARSULAR
Bir yatak boyunca, arazinin eğimine bağlı olarak, denize, göle veya başka bir akarsuya dökülen sulara denir. Akarsular, kaynak, sel, kar ve buz sularının bir yatak içinde akmasıyla meydana gelirler. Genel olarak, taşıdıkları su miktarına göre, “dere, çay, ırmak, nehir” diye adlandırılırlar.Bir akarsuyun çıktığı yere akarsuyun kaynağı, göl veya denize ulaştığı kısma akarsuyun ağzı denir. Akarsuyun kaynağı ile ağzı arasındaki yatağına, akarsuyun çığırı denir. Akarsuyun, kaynağa yakın bölümüne yukarı çığır, ağıza yakın kesimine aşağı çığır, ortada kalan kesimine orta çığır denir.

Akarsuyun en hızlı aktığı yer ortasıdır. Çünkü, akarsuyun hızı alttan üste, yandan ortaya doğru artar. Yatak dar, sürtünme ve eğim fazla ise akarsuyun hızı artar. Akarsuyun en hızlı aktığı noktaların birleştilirmesinden meydana gelen çizgiye, hız çizgisi denir.Kolları ile birlikte akarsular, bir bölgenin sularını toplarlar. Bu bölgeye akarsuyun “Beslenme Havzası” denir. İki akarsu havzasını ayıran çizgiye “Su Bölümü Çizgisi” denir.

akarsular

akarsular

Akarsuyun taşıdığı su miktarı, normalde taşıdığı su miktarından fazla olursa buna,”Akarsuyun Kabarık Hâli”, az olursa “Çekik Hâli”denir.Akarsuyun herhangi bir kesitinden saniyede geçen su miktarına (m3 olarak) “Akım” (debi) denir.İklim şartlarına bağlı olarak akarsular yıl boyunca eşit miktarda su taşımazlar. Bu se¬beple akarsuyun akımı mevsimlere göre değişiklik gösterir. Akarsuyun akımında meydana gelen bu değişikliğe “Akarsuyun Rejimi” denir.

Akarsular yataklarını yandan ve dipten aşındırırlar (kimyevî ve mekanik yollardan). Bu aşındırma neticesinde, eğimi çok azalmış akarsuların yatakları bo¬yunca, at nalı biçimini andıran şekiller teşekkül eder, bu şekillere Menderes denir (Menderes ırmağında olduğu gibi). Günümüzde gelişen teknolojinin suya ihtiyacı fazladır. Su, yalnız içilen bir madde olarak düşünülmemelidir. Geçmişte ve günümüzde insan toplulukları, suyun bulunduğu sahalarda hayatlarını sürdürebilme imkânına kavuşabilmişlerdir. Bugün milyonluk şehirlerin birçoğu akarsular üzerinde kurulmuştur. Akarsulardan, sulama ve enerji elde etmek için (beyaz kömür) istifâde edilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
EDEBİYATIMIZDA İLKLER