Akarsularımız

2 Aralık 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AKARSULARIMIZ, Genel Özellikleri:
1. Elektrik enerjisi üretmeye ve su toplamaya elverişlidirler. Yapılan araştırmalar Türkiye akarsularının 105 milyar kilovat saat enerji üretebilecek kapasitede olduklarını göstermektedir.
2. Rejimleri düzgün değildir. Mevsimlere göre, beslenme havzalarından aldıkları su miktarı değişiktir. Yağışlı mevsimde çok su getiren akarsularımız, bilhassa yaz mevsiminde oldukça çekilirler.
3. Debileri düzenli değildir.
4. Üzerlerinde ulaşıma imkân vermezler. Çok dar alanlar içinde küçük su taşıtları (sandal, sal vb.) işlerse de önemsizdir.
5. Akarsularımız beraberlerinde çok miktarda alüvyon taşırlar, bu maddeleri denize yığarak alan kazanırlar.
6. Balık üretimine elverişlidirler. Devlet, ilmî çalışmalarla akarsularımızdaki balık miktarının arttırılması için çaba sarfetmektedir. Akarsularımızdaki alabalık cinsi çok tanınmıştır.
7. Akarsularımız dokuz yöne su gönderirler :
a) Karadeniz (Kızılırmak)
b) Akdeniz (Seyhan)
c) Ege (Büyük Menderes)
d) Marmara (Susurluk)
e) Hint Okyanusu (Fırat)
f) Hazar Denizi (Araş)
g) Kilis tarafından Halep’e doğru akan (Kuveyt Suyu)
h) Urumiye Gölü’ne (Nazlı Çayı)
ı)Kapalı Havza sularımız (Çarşamba Çayı). Akarsularımızın bu kadar çok havzaya ayrılışı şüphesiz yurdumuzun jeolojik yapısıyla ilgilidir. Bu jeolojik yapıya bağlı kalarak akarsulanmızın boyu pek uzun olmadığı gibi, taşıdıkları su miktarı da azalır.

başlıca akarsularımız

başlıca akarsularımız

akarsularımız

akarsularımız

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Dilbilimde Yapı