Akkoyunlular

14 Aralık 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AKKOYUNLULAR
Bir Türk hanedanı. Oğuz grubundan ve Hanefî mezhebindendir. 1300 yıllarından 1508’e kadar devam etmiştir. Fakat İran’da imparatorluk hanedanı olarak saltanatları 1467-1502 arasındadır. İran’da Karakoyunlular‘m yerine geçmiş, yerlerini Safevîler’e bırakmışlardır. Önce Diyâr-ı Bekr çevresinde küçük bir devlet kuran Akkoyunlular, sonra taht şehirlerini Tebrîz’e götürmüşlerdir. Irak ve Doğu Anadolu’ya, Kafkasya’ya da hâkim olmuş-lardır. Büyük şahsiyetleri Sultan Uzun Hasan Bey’dir.(1453-1478)ki, Fâtih’e kafa tutmuş, Osmanlılar’la Anadolu’yu çekişmiş, fakat yenilmiştir.

akkoyunlular

akkoyunlular

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
bağlam