Akrabalık

16 Aralık 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AKRABALIK
Aynı kandan gelen veya evlilik bağıyla aralarında yakınlık kuranlara akraba; bu tarzda teşekkül eden yakınlığa da akrabalık (karabet) denir. Akrabalık, kanun yoluyla da kurulabilir.
Bu itibarla :
1) Kan yoluyla
2) Evlenme suretiyle
3) Kanun yoluyla akrabalık olmak üzere üçe ayrılabilir.
Kan yoluyla akrabalık:
Aralarında kan bağı bulunanlar arasındaki akrabalıklar şunlardır :
Kardeş: Aynı ana babadan doğan çocuklar.
Abla : Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi.
Ağabey : Bir kimsenin kendisinden büyük olan erkek kardeşi.
Amca: Babanın erkek kardeşi.
Dayı: Annenin erkek kardeşi.
Dede : Anne ve babanın babaları, büyük baba da denir.
Nine : Anne ve babanın anneleri, anneanne ve babaanne de denir.
Hala : Babanın kız kardeşi.
Teyze: Annenin kız kardeşi.
Yeğen: Kardeşin çocuğu.
Torun: Evladın çocuğu.
Sütnine : Bir çocuğu, annesinden başka, emziren kadın.
Sütkardeş: Sütninenin, emzirdiği çocuğa göre kendi çocuğu.
Evlenme yoluyla akrabalık :
Gelin: Erkek evladın karısı.
Damat: Kız evladın kocası, güvey de denir.
Görümce : Erkek kardeşlerin karıları, elti de denir.
Bacanak: Karıları kardeş olan erkekler.
Baldız: Karının kız kardeşi.
Kayınpeder: Karının ve kocanın babaları, kaynata da denir.
Kayınvalide : Karının ve kocanın anneleri, kaynana da denir.
Kayınbirader: Karının ve kocanın erkek kardeşleri.
Yenge : Dayının, amcanın, erkek kardeşin karısı.
Dünür : Gelinin, damadın ana-babalarının birbirlerine göre durumu.
Enişte : Damadın ailenin çocuklarına göre durumu.
İç güveysi: Karısının ailesi yanında oturan damat.
Üvey : Aynı kandan gelmeyen, ama aynı aileden olanlar.
Kanun yoluyla akrabalık : Kanunun çizdiği şartlar çerçevesinde bir çocuğu evlat edinen kadına analık, erkeğe babalık ; bu durumdaki çocuğa evlatlık denir.
Akrabalık hususunda bu derece geniş bir ayırım, sadece Türkler ve Müslümanlar‘da görülür. Batılılarda ise amca, dayı, enişte; veya hala, teyze, yenge; yahut da babaanne, anneanne, abla, ağabey gibi ayırımlar akrep söz konusu değildir. Yeğenler, kardeş çocukları yalnız kız veya erkek oluşlarına göre ayrı adlar alırlar. Kuzen, kuzin gibi.

akrabalık

akrabalık

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ÜNLEM CÜMLESİ