Aksaray

17 Aralık 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AKSARAY
Niğde’nin ilçesidir. İl merkezinin kuzeybatısında, Tuz Gölü’nün güneydoğusunda kurulmuştur. Yüzölçümü 6.232 km2, denizden yüksekliği 980 m., Niğde’ye uzaklığı 109 km’dir. 1933 yılında ilçe olmuştur. Toplam nüfusu 203.229, nüfus yoğunluğu 33, ilçe merkezinin nüfusu 62.927′dir.İlçenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tahıl, baklagiller, şekerpancarı, ayçiçeği, patates başlıca tarım ürünlerini teşkil eder. Meyvecilik gelişmiştir. Bilhassa elma ve armut yetiştirilir. Evlerde basit tezgahlarda dokumacılık yapılır. Ticâret hayatı çok canlıdır. Melendiz Çayı ilçe merkezinin içinden geçer. M.T.A. ilçe sınırları içinde demir, çinko, kurşun, civa, antimon ve bakır rezervleri tespit etmiştir. Tarihî bir şehir olan Aksaray, bilhassa Selçuklu ve Beylikler dönemine âit eserler yönünden zengindir.
Bu eserlerin başlıcaları; Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykûbat tarafından 1221 târihinde yaptırılan Kızıl Minare ve cami ki Kızıl Minare İtalya’daki Pizza Kulesi gibi eğridir.Karamanoğlu Mehmed Bey tarafından yaptırılan Ulu Cami, Karamanoğulları zamanında yapılan Zinciriye Medresesi, Dânişmendoğulları’n-dan Melik Mahmud Gazi tarafından yap  tınlan Hangâh ve Darphâne ile Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykûbad zamanında yapılan Sultan Hanı’dır.Ayrıca Nevşehir yolu üzerindeki Ağzıkara-Han da Selçuklu eseri olup II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılmıştır. Aksaray’a 30 km. uzaklıkta bulunan 10 km. uzunluğundaki Ihlara Vadisinin iki yamacında kayaların içine oyulmuş kiliseler ve manastırlar ilgi çeken yerlerdendir. 14. Asrın büyük din bilgini ve mutasavvıflarından Somuncu Baba diye bilinen Hamideddin Aksarayî’nin türbesi de Aksaray’dadır.Ulaşım yönünden çok elverişli olan Aksaray, Çukurova’yı İç Anadolu’ya, Konya’yı Nevşehir üzerinden Kayseri’ye bağlayan yolların kavşak noktasındadır.

aksaray

aksaray

aksaray güzelyurt

aksaray güzelyurt

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Öneri Anlatan Cümleler