Alaeddin Keykubat

26 Aralık 2014 tarihinde tarafından eklendi.

ALÂEDDİN Keykûbâd (Sultan) (1192-Kayseri 1237)
Selçuklular’dan 10. Türkiye hükümdarı (1219-1237). I. Gıyaseddin Keyhusrev’in ortanca oğlu, I. İzzeddin Keykavus‘un kardeşi ve halefidir. Ağabeyinden çok güçlü bir Türkiye devraldı. Anadolu’yu, yaklaşan Moğol tehlikesine karşı tahkim etti. Musul’a 5.000 asker gönderdi. Bizans’tan Kalonoros’u alıp “Alâiye” (Alanya) adını verdi. Çobanoğlu Hüsâmeddin Bey’in kumandasında bir orduyu Selçuklu Karadeniz donanması ile Kırım’a çıkarttı. Bu ordu Ukrayna’ya girdi. Türk Kıpçak ve Rus beyleri, Alâeddin Keykubad’a itaatlerini bildirdiler.

Kilikya Ermenî krallığını sıkı bağlarla Konya’ya bağladı. Antakya Haçlı prensliğini yendi. Erzincan’da Mengücoğulları’nın iç bağımsızlığına son verdi. Eyyûbîler’le sıkı işbirliği politikası güttü. Trabzon Bizans imparatorluğunu bir tesadüf neticesi alamadı, fakat çok sıkı tabiyat bağları ile bağladı. Bütün kaçınmasına rağmen, Doğu Türk hakanı Celaleddin Harzem-Şah ile çatışmaya mecbur kaldı. Yassı-çemen meydan muharebesinde, çağın en büyük kumandanı sayılan Harzem-Şâh’ı yenip Anadolu’dan attı. Haleb, Konya’ya bağlandı. 17,5 yıllık bir saltanattan sonra 45 yaşında zehirlenerek hiç beklenmedik şekilde öldü. Osman oğulları çağında Kanuni ne ise, Selçuk oğulları Türkiyesi’nde de Alaeddin Keykubad odur.

Anadolu, en refahlı ve bayındır devrini onun çağında yaşadı. Anadolu halkı, “Büyük Alaeddin” veya “Uluğ Keykubâd” diyerek, bu padişahı ölümsüzleştirdi. Zamanında Selçuklu Türkiyesi, dünyânın en güçlü ve zengin devleti hâline geldi. Bağdad’daki Halîfe, Sultân Alâeddîn’in “sultanü’l-azam  en büyük imparator” unvanını resmen tanıdı. Bilgin ve şâirdi. Heykel ve resim dâhil, güzel sanatları çok himaye etti. Himaye ettikleri içinde Mevlana ve babası, Muhyiddîn Arabî ve üvey oğlu Sadreddin Konevî gibi çok büyük isimler vardır.

Cenazesi Kayseri’den getirilip Konya’ya, adını taşıyan ulu câmî yakınlarına gömüldü. Yerine geçen 13,5 yaşındaki oğlu II. Keyhusrev, babasının yerini dolduramadı ve Türkiye imparatorluğunda çöküntü başladı. Alâeddin Keykubâd, Selçukoğulları’ndan yetişen son büyük şahsiyet ve büyük hükümdardır. Alâeddin Keykubâd II (1239-1254), ağa-beyleriyle ortak sultan ilan edilmiş (1249-1254), Moğollar tarafından öldürülmüş bir gençtir; Büyük Alâeddîn’in torunu ve II. Keyhusrev’in küçük oğludur. Asıl pâdişâh ağabeylerinden II. Keykâvûs olduğu için, II. Keykubad, Türkiye hükümdarları listesine girmez. Alâeddin Keykubâd III (1277-1302), Selçuk oğulları’ndan 16. Türkiye imparatorudur (1297-1302). II. Keykâvûs‘un oğullarından Şehzade Feramürz’ün oğludur. Amcası II. Mes’ûd’un yerine tahta çıkmış, öldürülünce, II. Mes’ûd tekrar pâ¬dişâh olmuş ve onunla Selçukoğulları son bulmuştur. Osman Gazi’ye büyük üc beyliği ve istiklal veren, bu III. Alâeddin Keyku-bâd’dır.

Alaaddin Keykubat

Alaaddin Keykubat

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
GERÇEKLİK İZLENİMİ