Alevîlik

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Alevîlik (alevisme): Osm. alevî. Peygamberin damadı Ali ve nesline üstün değer verenleri gösteren isimdir ki, genel olarak şiy'i mezhebinden olanlar bunu benimser. Fakat sünnî tarikatlarında da manevî neseblerin (inâbc) bir kısmı Ebu Bekire bir kısmı Ali'ye ulaştığı için onlara özel bir anlamda "aleviye" ve "bekriye" tarikattan denir. Yaygın olanı birinci anlamdır. Anadolu'da Kızılbaş, Tahtacı, Saraç, Sürek, v.b. adlarla tanınan çeşitli Türk kapalı cemaatleri "alevî'* dirler. Fakat bunlardan İzmir yakınındaki Dede doğrudan doğruya Esterabad'a bağlı olduğu halde, ötekiler Hacı Bektaş'ta Çelebi'lere bağlı idiler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA GEZİ YAZISI