Alkol Zehirlenmesi ve Sarhoşluk

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Alkol Zehirlenmesi ve Sarhoşluk :
Bu, alkollü içkinin yavaş yavaş, fakat kanda et­kileyici dozda, zehirleyici yoğunlukta bulunacak ka­dar alkollü içki almakla olur. Birçok defa tekrarladığımız gibi, bu alkollü içki alma hızı, mikta­rı, içki sıcaklığı, kişinin tokluğu, beraberinde alınan besi ve kişinin duyarlılığı ile ilgilidir. Amerikalılar ge­nelde sarhoşluğu kan alkol düzeyinin % 0,10 gr (100 cc de 100 mgr veya 1.00 promil) düzeyine ulaşması olarak kabul etmişler ve % 0,05-% 0,09 gr alkol bu­lunuşunu sakıncalı alkol almış (impaired) olarak ka­bul etmişlerdir. Halbuki bu işte büyük deneyimi olan İskandinav ülkeleri % 0,05 gr (0.50 prorr il) Orta ve Batı Avrupa ülkeleri % 0,08 gr olarak kabul etmiş­tir. Fakat genelde yasal olarak kan alkol düzeyi % 0,05 gr (0,50 promil, 100 cc ka^da 50 mg) olma­sıdır. Bu genellikle 55 kg'lık bir insan için, bir şişe bira, iki bardak şarap, bir duble rakı, viski, votka, 80 kg'lık kişi için, iki şişe bira, üç bardak şarap, üç duble rakı, viski, votkadır.
Kanda alkol seviyesi % 0,07 gr (0,70 promil)'a yükseldiğinde, uyum (koordinasyon) gücü kaybolur, amaçlı hareketler bozulur, uyuşukluk ve uyku haN gelir, hız korkusu kalkar, beyincik de etkilenerek yü­rüme ve denge bozulur. Bulanık ve çift görme geli­şir; renkleri ayırmada güçlük başlar. Kandaki alkolün bu düzeye çıkması için 55 kg'lık insanların iki şişe­den fazla bira, üç şişe şarap ve üç duble ağır içki alması veya 80 kg'dan ağır olanların üç şişe bira, dört bardak şarap, dört duble ağır içki alması gere­kir. Federal Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Danimarka, İsviçre, ispanya, Belçika, Lüksemburg ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletleri % 0.08 gr'a kadarki kan alkol seviyesini suç kabul etmez, izin verir.
Kan alkol seviyesi % 0,1 gr (1.00 promil)'a yük­seldiğinde, artık beyin dış veya kortikal kısmınca yü­rütülen kontrol ve düzenleme görevi ortadan kalkar. Kişi kusursuz olduğu yanılgısına kapılır, bazen co­şar aslanlaşır, kural dinlemez, bazen korkar, çekin-genleşir ve genel kurallara uyamaz. Fren, gaz pedalı, direksiyon ve vites koordinasyonunu karıştırır. Çift ve bulanık görme artar, hayâl görür. Bu ve bunun üst düzeyi sarhoşluktur. 65 kg'lık bir insan sekiz dub­le rakı, viski, votka alırsa, kan alkolü bu düzeye ula­şır. Yalnız Amerika'nın bazı eyaletleri kan alkolünün % 0,1 gr'a kadar bulunmasını hoş görür. Bu, belki kişilerin fazla kilolu oluşu veya alkol alışkanlığından olsa gerek. Fazla alkol alınınca, beyin ve diğer sis­temlere ait fonksiyonlar iyice durgunlaşır ve hatta du­rur. İlkin halkın "sızma" veya "sızmış dediği" koma hali ve nihayet aşırı zehirlenmeden ölüm olur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TÜRK EDEBİYATINDA SEMBOLİZM