Almanlarda Musiki Sanatı

12 Ocak 2015 tarihinde tarafından eklendi.

Mûsikî:
Musikinin her sahasında ve en mühim musikî sahası olan bestekarlıkta Almanlar, Batı Mûsikîsi’nin en büyük dahîlerini yetiştirmişlerdir. Bach’tan bu güne Almanya ve Avusturya, Batı Mûsikîsi’nde Batı medenîyetine öncü olmuşlar, en gelişmiş musiki hayatı ve eğitimi, tekniği ve san’atını daima ellerinde tutmuşlardır. Son asırlarda Fransız musikisi, ancak mesafeli bir çizgide giden Almanlar’ı takip edebilmiştir. Mûsikîde en gelişmiş Alman ülkesi Avusturya ve onun başkenti Viyana olmuştur. Batı Musikisi’nin gelmiş geçmiş en büyük 4 bestekarı olan Bach, Mozart, Beethoven ve Wagner, Alman‘dır. Mozart, Avusturyalı ve Beethoven ise Avusturya’da yaşamış sanatkarlardır.(bu isimlere bk.). Bütün Batı musikisinin en büyük bestekarları ehemmiyet sırasıyla Beethoven, Mozart, Bach ve Wagner’dir. Sinema, : Sessiz sinema çağında (1927’den önce) Almanya, film sanatının en ileri gittiği ülkelerden biriydi. Fakat Hollywood rekabetine dayanamamış, bir çok büyük Alman rejisörü Amerika’ya gidip film çe-virmişlerdir. Savaştan önceki sesli sinema döneminde (1930-40) Almanya ve Avusturya, bu san’ata güzel eserler kazandırmışlardır. Savaşta Berlin’deki Ufa ve Tobis stüdyolarının tahribi büyük darbe olmuş, fakat savaştan sonra da Avusturya, bilhassa Alman sineması kalkınmıştır. Tiyatroda ise Almanya ve Avusturya, çok ileri bir çizgiye ulaşmıştır.

Almanlarda Musiki Sanatı

Almanlarda Musiki Sanatı

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TANZİMAT FERMANININ İLANI