Alt bünye

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Alt-bünye (Infrastructure): Alt-yapı diye karşılanıyorsa da yapı kelimesini bina (bâtimentve construction) karşılığı kullandığımız için burada onlardan ayırmak üzere alt – bünye demelidir. Nitekim structure için de yapı değil bünye denecektir. Marx'm sosyoloji görüşünde iktisadî olaylar toplumun alt – bünyesini yani temelini teşkil ederler. Bu görüşte iktisadî'den başka toplum olayları (hukuk, ahlâk, din, v.b. gibi) toplumun üst – bünyesini meydana getirirler ve birinciler ikincileri gerektirir. Fakat bu nokta Marxcı sosyologlar arasında devamlı tartışma konusudur. Bunlar alt – bünye ile üst – bünye arasında sebep – eser ilişiği gördükleri halde bir kısmı yine Marx'm yazılarına dayanarak bu iki bünye arasında karşılıklı etki münasebeti görmektedirler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
DİLBİİLİMİNİN DALLARI