Amazon

21 Ocak 2015 tarihinde tarafından eklendi.

AMAZON
Güney Amerika’nın en büyük nehri. Çeşitli coğrafyacılar Mississippi, Nil ve Amazon nehirlerini birbirinden uzun ve dünyanın en büyük nehri kabul etmişlerdir. Fakat en büyük su kitlesi (debisi en büyük) taşıyan nehrin Amazon olduğunda birleşilmektedir. Uzunluğu 7.025 km. kadardır. Suladığı havzanın büyüklüğü bakımından da dünyanın en büyük akarsuyudur (7 mil-yon km2). 1500 yılında Pinzon tarafından ilk beyaz olarak insanlara tanıtılmış, ancak kaynakları 1941’de Flornoy tarafından keşfedilebilmiştir. (Amazon havzasının tabiat şartları için bk. Brezilya.) Amazon çeşitli kollarla beslenir. Asıl nehir, And dağlarının Büyük Okyanusa yakın bir yerinden Peru’dan çıkar. Bu nehre “Maranon” adı verilir. Amazon, bataklık, balta girmez korkunç ormanlardan geçerek, Atlas Okyanusu’na kavuşur. Okyanusa döküldüğü çok derin koya Amazon Ağzı denir. Amazon ve kolları esas bakımdan Ekvator’un az güneyindeki bölgelerde akar. Ancak kuzeye doğru bazı kolları, ekvator çizgisinin kuzeyindedir.

Amazon

Amazon

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TANIM CÜMLESİ