Ankara Meydan Muhaberesi

10 Şubat 2015 tarihinde tarafından eklendi.

ANKARA MEYDAN MUHAREBESİ (28 Temmuz 1402)
Batı Türkleri (Türkiye / Osmanlı) Hakanı Yıldırım Bayezid (b.bk.) ile Doğu Türkleri (Türkistan) Hakanı Büyük Timur (b.bk.) arasında geçen, Orta Çağ’ın en büyük meydan muharebesi. Timur’un en büyük hedefi, Çin’i fethetmekti. Fakat arkasında (batısında) kalan Osmanlı devletinden ve Yıldırım Bâyezid’in fütûhatçı şahsiyetinden çok çekiniyordu. Yıldırım, Timur‘u oyalayıp Çin’e doğru çekilmesini kolaylaştıracak yerde, onu savaşa teşvik etti. Bu suretle Doğu ve Batı Türkleri arasında büyük savaş başladı. Ankara yakınlarında Timur ve Yıldırım’in kumanda ettikleri o çağın en büyük iki ordusu karşılaştı.
Osmanlı ordusu 120.000, Timurlular 300.000 kadardı. Timur ordusunda bulunan eski B,Anadolu Türkmen beylerinin.Osmanlı ordusundaki kendi eski vilâyetlerine âid alaylara bağırarak taraflarına çağırmaları ve onların da bu davete uymaları, Yıldırım için yıkım oldu. Muharebenin kazanılmasının imkansızlığını anlayan Vezir-i azam Çandarlı zade Ali Paşa, Velîahd-Şehzade Süleyman’ı 30.000 askerle çekilmeye kandırdı. Böylece Osmanlı’nın bir kanadı vuruşmadan çekildi.

Merkezde Padişah, çok sert şekilde karşı koydu. Fakat güneş battıktan sonra Çataltepe‘de esir düştü. Bu, Osmanlı tarihinde bir hükümdarın düşmana ilk ve son esir düşüşüdür. Timurlular 40.000 zayiat verdiler (Timur bütün hayatında bir meydan muharebesinde en çok 6.000 zayiat vermişti).66 yaşındaki Timur’un 42 yaşındaki Yıldırım‘ı yendiği bu dehşetli savaş, Doğu Türkleri’ne bir şey kazandırmadı. Osmanlı taht şehri Bursa’yı yağmalayıp yaktılar. Fakat Rumeli’ne geçip Osmanlı devletini ortadan kaldırmaya teşebbüs edemediler. Osmanlı devleti ise, gelişmesinden yarım asırdan fazla bir müddet kaybetti. Bizans’ın fethi yarım asır gecikti. Timur, Anadolu beyliklerini yeniden kurduğu için, Osmanlılar’ın Anadolu birliğini yeniden sağlamaları çok uzun ve büyük gayretlere ihtiyaç gösterdi. Timur’un zırhlı filleri, Osmanlı ordusunun içecek su bulamaması, Osmanlı aleyhine işleyen faktörler arasındadır. Yıldırım’la beraber 2 oğlu, Mustafa ve Musa Çelebiler de Timur’a esir düştü. (Bk. Bâyezid I ve Fetret Devri.)

Ankara Meydan Muhaberesi

Ankara Meydan Muhaberesi

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
8. SINIF 2. ÇALIŞMA KAĞIDI