Antropoloji

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Antropoloji (anthropologie): İnsan ilmi geçen yüzyılda insan bedeni ve başlıca kafatasının incelenmesinden doğmuş olan bilgi îdi (Broca, Bastian, v.b.). Sonradan bu araştırmalar toplum olaylarının da aynı sebeplerle açıklanması şeklinde yorumlandı, ve buradan "antropolojik sosyoloji" çığırı doğdu. (Comte de Gobineau Chamberlain, v.b.) Sosyal olguların ırklara göre incelenmesi, "üstün ırk" şeklinde yanlış bir hipotezin yayılmasına ve siyasî hayata kadar sokularak "ırkçılık" ve "kafatasçılık" denen halk hareketlerini doğurmasına sebep oldu. Irkçılık başlıca Hitler tarafından tutulmuş, "Yahudi düşmanlığı" şeklinde politikada rol oynamış olduğu gibi bugün de "Zenci düşmanlığı" şeklinde canlanmaktadır.
2)   Fakat bu politika sloganları ile ilişiği olmamak üzere fizikî antropoloji araştırmaları müsbet yolda yürümektedir.
3)   Kültür antropolojisi veya sosyal antropoloji (Social anthro-p o 1 o g y) birincisi ile hiç ilişiği olmayan, ikincisinden de, insanın sosyal ve ruhî hayatına ait   olması bakımından ayrılan yeni bir ilim dalıdır. Kültür antropolojisi, hemen hemen eski etnolojinin, Völker-kunde'nkı yerini almakta ve daha esaslı temele dayanmaktadır. Baş-hca Ogburn, Kardiner, R. Benedict, M. Mead, Levi – Strauss, v.b. lan tarafından ilerletilmektedir.
Kültür antropolojisi: genel olarak Etnoloji (ethnologie) nin eşanlamı diye kullanılıyor. Birçok yazarlar sosyal antropoloji terimini tercih ediyorlar. Fakat bu kelime gerçekte ötekinin tam eşanlamı değildir: Çünkü "social" kelimesi "cu İt ur el" in bir kısmı olarak görülüyor ve ikincisinin anlamı daha geniş sayılıyor. Kültür Antropolojisi veya Etnoloji'nin konusu maddî olsun, olmasın, bütün kültürün (medeniyetin) tetkiki olduğu halde, sosyal antropoloji yalnız ilkel kavimlerin incelenmesi ile uğraşıyor. Son 30 – 40 yılda araştırmalarını köy cemaatlerine, hatta küçük şehirlere doğru yaymıştır. Bu da gösteriyor ki, o gittikçe sosyolojiye yaklaşıyor. Ancak bu ilim postüla olarak insanla tabiat arasındaki karşılıklı etkiyi ruhî bakımdan incelemeyi ele aldığı için, ayrıca genel tipleri ve soyut toplum bünyelerini değil, ayrı ayrı ve konkre kültür şekillerini incelediği için sosyolojiden ayrılmaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Öznellik