Asmak

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Asmak (execution): En ağır suçlara karşı uygulanan ceza. Bazı ceza kanunları asmayı (îdam) kaldırmışlardır. Fakat kamu vicdanini' dehşete düşüren korkunç suçlarda asmak bir zarurettir. Asma'nm kötüye kullanıldığı devirler olmuş, hiç bir kanuna dayanmayan keyfî emirlerle pek çok kimsenin asıldığı olmuştur. Devrimler ve ihtilâl zamanlarında terrör sürdükçe asmalar da artar. Fakat bir kanun devletinde o pek nadir kullanılır. Aşağılık kompleksi (ebmp 1 exe d'inferiorite): Buna "aşağı olma kompleksi" demek daha yerindedir. Bu terim Freud'un metodunu Nietzsche'nin Kudret İradesi felsefesine göre kullanan A. Adler tarafından icat edilmiştir. Ruh hastalıklarının büyük bir kısmını açıklamak için kullanılmakta ise de, doğuştan yetmezliklerle birlikte sosyal mahrumtuk ve toplum baskıları   yüzünden de buna benzer
komplekslerin doğduğu göz önüne alınınca onu aynı zamanda bir sosyoloji terimi saymak gerekir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ETİMOLOJİK SÖZLÜKLER