ASYADA DOĞAL KAYNAKLAR VE ENDÜSTRİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

ASYA'DA DOĞAL KAYNAKLAR VE ENDÜSTRİ
Asya'da yaşayanların çoğunun ana besini pirinçtir. Pirinç nemli, tropikal bölgelerde yetişir. Daha kurak bölgelerde ise buğday, darı, akdarı ve soya fasulyesi yetiştirilir. Orman ürünleri, kereste önemlidir. Tropikal bölgelerde tik ağacı, Sibirya'da çam, Çin'deki ormanlar­dan da gürgen, meşe, karaağaç gibi sert tahtalı ağaçların keresteleri elde edilir. Öbür önemli tarım ürünleri çay, tütün,-kauçuk, hurma, jüt, pamuk ve zeytindir.
Asya endüstrisinde elîşleri önemli bir yer tutar. Bunlar küçük fabrikalarda, atelyelerde yapılır. Yalnız Japonya'da endüstri çok geliş­miştir. Gemi yapımcılığında ve çelik üretmekte Japonya bütün dünyada başta gelir. Kuzey Çin'de, Hindistan'ın bazı kesimlerinde ve orta Sibirya'da da modern, iyi donatsmlı fabrikalar vardır. Buj ralarda çeşitli mallar yapılır. Bununla birlikte, çoğu Asya ülkeleri dışarıya pek az yapılmış eşya ihtiyacını bile karşılayacak durumda de­ğildir. İhraç maddelerinin başında madenler gelir. Dünya petrolünün dörtte birini güneydoğu ve güneybatı Asya ülkeleri sağlar. Türkiye ile Filipinler krom ihraç eder. Dünya kalay üre­timinin hemen hemen üçte ikisi de güneydoğu Asya'da çıkarılır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Dilbilimde Yapı