ASYADA YAŞAYANLAR

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

ASYA'DA YAŞAYANLAR
Dünyanın ilk uygarlıkları Asya'da geliş­miştir, öte yandan bütün büyük dinler de Asya' da doğmuştur. Zamanımızdan 2000 yılı aşkın bir süre önce anakarada güçlü imparatorluklar kuruldu. Bu imparatorluklarda sanat ve bilim çok ileriydi. Çok geçmeden Avrupa ülkelerini de etkilemeye başladılar. Özellikle M.Ö. 300 yıllarında eski Yunanlılar aracılığıyla Asya kül­türü Avrupa'ya da yayıldı. Ne var ki, Asya ül­keleri uçsuz bucaksız çöller, yüce dağlarla bir­birinden ayrılmış olduğundan, bu ülkelerde yaşayan insanlar hiçbir zaman Batılı komşuları kadar birbiriyle kaynaşamadı. Zamanla bu ül­kelerde ayrı ayrı diller, gelenekler ve yaşayış tarzları gelişti.
II. Dünya Savaşı'ndan sonra Asya haritası köklü değişikliklere uğradı. Bir zamanlar sö­mürge olan birçok ülke bağımsızlığına kavuştu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Şiirinin Dil ve Anlatım Yönü