AVRUPADA YAŞAYANLAR

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

AVRUPA'DA YAŞAYANLAR
Avrupa'da çeşitli uluslar yaşar. Bu ulusların her birinin kendine özgü yaşayış tarzı, dili, ede­biyatı, gelenekleri ve adetleri vardır. Bugün Av­rupa iki ana siyasal topluluğa bölünmüş durum­dadır: Batı Avrupa ve Doğu ya da Komünist Avrupa.
Avrupa'da bugün 9 komünist, 25 demokra­tik ülke vardır. Aradaki sınırlar yüzünden Batılı ülkelerle Doğulu ülkelerin ilişkisi pek azdır. İki bölge arasında ticaret, haberleşme, yolculuk hemen yok gibidir.
İçinde yaşadığımız yüzyılda Avrupa iki dün­ya savaşı geçirmiştir. Her iki savaş da daha çok Avrupa topraklarında geçmiştir. Savaşlardan sonra kalkınma amacıyla 1948'de 17 Batı Avru­pa ülkesi Avrupa Ekonomik İşbirliği örgütü'nü (OEEC) yani Ortak Pazar'ı kurmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu ise 1950'de Fransa, Batı Almanya, Belçika, İtalya, Lükseraburg ve HoEan-da arasında kurulmuştur. Bu topluluğa üye ülke­ler bir parlamentoyu ve adalet sarayım paylaşır­lar. Amaçlan ileride Avrupa Birleşik Devletleri'ni kurmaktır.
Çağlar boyunca insanoğlunun yaratıcı beyni yaşamayı kolaylaştıracak ya çia bir biçimde uy-garîaştıracak türlü icatlar geliştirmiştir. Çoğu kez gereksinmeler icatları çabukîaştmr. öte yandan, yeni bir icat da çoğu kez yeni bir gereksinme yaratır, örneğin, Kay'in uçan mekiği icadı doku­macılığı hızlandırmış, bu da daha çok miktarda bükülmüş dokuma ipliğine gereksinme yaratmış­tır. Bu yeni gereksinmenin sonucu olarak Hargre-aves, Arkwright ve Crompton ipliği daha çabuk bükebilen makineler icat etmişlerdir.
Kimi vakit bir icadın onuru yalnız bir kişi­ye ait değildir. Aynı ânda iki kişi birden aynı icadı yapmış olabilir. Ya da birçok kişinin el­birliğiyle çalışması gerekebilir. Örneğin, ilk otomobiüer birçok icadın bir araya getirilmesi sayesinde geliştîrilebilmiştir. Aşağıdaki listede modern çağın en önemli icatlarını bulacaksınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ÖZNEL VE NESNEL ANLATIM