Ayin

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Ayin (Rite): Bu kelime eskiden "mensek" ve çoğulu "menasik" diye ifade edüirdi. Ayin türkçede daha çok yerleşmiştir. Ayinler genei olarak toplum hayatının en temelli unsurlarıdır. En çok dinî hayatta rol oynarlar. Din hayatının her safhası ayinlerle doludur. Denebüir ki orada insan bu ardarda ayinlerden geçmek üzere sosyalleşir, toplumun bütün kurumlarına girer ve bütün değerlerini benimser. Başlıca ayinler şunlardır: 1) Geçiş ayini (rite de passage). Topluma girecek aday çocukluğundan erişkin oluncaya kadar birçok ayinlerden geçerek sosyalleşir. Bu geçiş ayinleri sanki ilkellerin eğitim sistemleridir. (Van Gennep, L e s r i t e s de p a s s a g e). 2) Giriş ayini (r i t e d' I n i t i a t"i o n): Ergenlik yaşındaki gencin toplumun kutsal hayatına girmesi bu ayinle mümkün olur. 3) Birleşme ayini (r i t e de c o m m u n i o n): Klan fertleri kutsal varlıklarla cevher birliğim bu ayinle sağlarlar. 4) taklitli ayinler (rites mime t i q u e s). Avustralya'da bazı kabilelerin İntichiuma dedikleri bu ayinde klan fertleri kutsal hayvanların derilerini geçirir, tüylerini takınır ve onların seslerini taklit ederler. Böylece kutsal varlıklarla cevher birliğini sağladıklarına inanırlar. Bu ayinlerden bazen. birkaçı aynı maksatla birleşerek tek ayin şeklini alır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
SIFAT TAMLAMASI