Bakteriler

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Bakteriler:

a)Prokaryotturlar

b)Enzim sistemleri bulunur,özgün metabolizmaları vardır.

c)Nucleus ve zar sistemlerine ait organeller bulunmaz.

d)yönetici molekülü DNA dır ve nuclear alanda çıplak olarak bulunur.

e)Protein,yağ ve karbonhidrat içeren hücre çeperi vardır.

f)Bazılarında kapsül bulunur.

g)Sitoplazmada :DNA,RNA,ribozom,poliribozom,glikojen,yağ   damlaları bulunur.

h)Hücre zarı kıvrımlarından oluşmuş mesezom ve tilakoid taşıyanlar vardır.

 

1-Mesezom:oksijenli solunum Enzimleri taşırlar.

2-Tilakoid:klorofil taşırlar.

ı)Flagellum(kamçı) taşıyanlar  aktif hareketlidir.

k)Tek veya koloniler halinde yaºarlar.             

 

 SINIFLANDIRILMASI
1-Şekillerine göre:                                 

a)Yuvarlak(coccus)                                       

b)Çubuk(bacillus)                                                     

c)Virgül(vibriyon)                                             

d)Spiral(spirillim)                                                   

 

2-Koloni oluşumuna göre:

a)Monococcus         :Tekli hücre             

b)Diplococcus          :İkili, hücre             

c)Streptococcus       :Zincir şeklinde

d)Staphylococcus     :Üzüm salkımı şeklinde           

 
3-Gram boyama yöntemine göre:                   

a)Gram pozitif:boyanabilen                                   

b)Gram negatif:boyanmayan                                               

 

4-Solunum biçimlerine göre:

a)Anaerobe bakteriler:oksijen seven

b)Anaerobe bakteriler:oksijensiz ortamda yaşayanlar

c)Fakültatif anaerop  :hem oksijenli hem oksijensiz ortamda  yaşar

 
5-Beslenme biçimlerine göre:
 

a)Hetotrof bakteriler:Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan bakteriler.

1-Saprofitler:Sindirim enzimleri vardır.Hücre dışı sindirimle bitki ve hayvansal artıklarla beslenirler.Doğada madde döngüsü için önemlidirler.

2-Parazit-patojen :Sindirim enzimleri yoktur.Besinlerini diğer canlıların vücudundan hazır olarak alırlar.

3-Mutualist : Başka canlıların vücudunda yaºarlar. Bu birliktelikten her iki canlıda fayda sağlar.

4-Kommensal:Başka canlıdan  faydalanır  diğer canlı  bundan fayda veya zarar görmez.                     

 

b)Ototrof bakteriler:İhtiyaç duydukları organik besinlerini kendileri sentezlerler.

1-Fotoototroflar:Tilakoidlerindeki klorofilleri sayesinde ışık enerjisinden faydalanarak organik besinlerini üretebilen bakterilerdir.

 2-Kemoototroflar:Kuvvetli oksidasyon enzimleriyle inorganik maddeleri oksitleyerek ürettikleri enerji ile organik besin sentezleyen bakterilerdir.

                                                                                             

Bakterilerde üreme:

 

a-Eşeysiz üreme

Bakteri hücresi ortam şartları uygun olduğunda mitoz bölünmeyi andıran (Fissyon bölünme) bölünme ile hızla coğalır.

 
b–Eşeyli üreme:

1-Konjugasyon:Karşılıklı gen alış verişi şeklinde gerçekleşir

2-Transformasyon:Ortamda farklı özellikte bakteri geninin alınışı ile gerçekleşir

3-Transduksiyon:Bakteri virüsleri aracılığı ile farklı bakteri genlerinin alınışı ile gerçekleşir

                 

NOT:Bakteriler hızlı üreme yeteneğine sahip canlılardır.   

 

Üreme hızını düşüren faktörler şunlardır :                                   

1-Besin azalması                                                                   

2-Metabolik artıkların artması                                                   

3-ph değerlerinin değişmesi                                               

4-Susuzluk                                                           

5-Antibiyotikler                                   

6Yüksek ve düşük ısı                                                                       

                                                                                                 

Endosporlar:

Bakterilerde görülen endospor oluşumu üreme  amaçlı değil olumsuz çevre koşullarına dayanabilmek içindir.                                                                                               

1-Sindirim enzimlerine                                                           

2-Düşük ve yüksek ısıya (Belirli değerlerde)                                   

3-Susuzluğa                                                                                     

4-Besin azlığına                                                                                   

5-Metabolik artıklara   karşı dirençlidirler.

 

NOT:Bazı bakterilerde olan özellikler.

a-Kapsül oluşumu

b-Flagellum(kamçı)

c-Mesezom un olması

d-Tilakoidin olması

e-Endospor oluşumu

 

NOT:Bütün bakterilerdeki ortak özellikler şunlardır

a-Hücre  çeperi                                                                                                   

b-Hücre zarı d-Yönetici molekül                                                           

c-Sitoplazma

d-Poliribozomların olması     

e-Depo besin olarak glikojen ve yağ damlalarının olması

f- DNA nın olması                                               

g-RNA ve ribozomların bulunması         

 

Bakterilerin Önemi:

1-Antibiyotik üretiminde

2-özel (İnsülin) protein üretiminde

3-Fermantasyonda(Alkol üretimi)

4-Keten-kenevir işlenmesinde yumuşak dokuların çürütülüp ayrıştırılmasında

5-Mayalanmada(Yoğurt,Peynir  vb.)

6-Tarımda biyolojik savaş

7-Genetik çalışmalarda

8-Canlılarda hastalıklara neden olarak ölüm,sakatlık ve ekonomik kayıplara neden olurlar.                                     

NOT:Anaerob bakteriler  oksijensiz solunumla  karbonhidrat parçalamalarına fermantasyon(Mayalanma),protein ve  amino asitleri parçalamalarına ise pütrifikasyon  (Çürüme) denir.

 

NOT          1-Kamçı:                        aktif hareketi

                2- Mesezom:                   oksijenli solunumu

                3- Tilakoid(klorofil):f          otosentezi

                4- Sindirim enzimleri:       saprofit beslenmeyi

                5- Oksidasyon enzimleri:  kemosentezi    gerçekleştiren yapılardır.

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TANZİMAT FERMANININ İLANI