BANKACILIK

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

BANKACILIK
Bankalar insanların parasını koruyan ve bu parayı daha çok kazanç sağlamak için kullanan kuruluşlardır. Bunu borç almak isteyen kimselere borç para verip, karşılığında faiz alarak yaparlar. Yani para biriktirebileeek durumda olanların parasını alır, ihtiyacı olanlara verirler. Dolayısıyla bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde çok önemli bir rol oynarlar.
Türkiye'de gerçek anlamda bankacılık cum­huriyetin ilânından sonra gelişmiştir. İlk kurulan banka İş Bankası'dır (1924).
Bankalar 10 ana grupta toplanabilir: "Tica­ret bankaları" iş hayatini besler, tüccarın kısa vadeli para ihtiyacını karşılarlar. "Sanayi banka­ları" daha çok sınai işletmelerin para ihtiyacını karşılar. "Ziraat bankaları" çiftçiye kısa, orta ve uzun vadeli krediler verir. "Emlâk bankaları" arazi ve çeşitli inşaata karşılık, orta ve uzun va­deli krediler veren kuruluşlardır. "Halk Banka­ları" küçük esnaf ve küçük tacirin meslek ve dö­ner sermaye ihtiyacını karşılar. "Dış ticaret ban­kaları" uluslararası ticarette birtakım kolaylık­lar sağlar, alıcı ile satıcıyı karşılaştırır. "Rehin ve Tasarruf Bankaları" kullanılmış her türlü değer­li eşya ve değerli taşların rehini karşılığında belirli bir sınırı aşmayan kısa ve orta vadeli kredi verir. "Merkez Bankaları"nın başlıca görevleri şunlardır: Bankınot ve kâğıt para çıkarmak; para piyasasını ve genel kredi oylumunu düzen­lemek; faiz hadlerini ayarlamak; hazineye avans vermek; hazinenin veznedarlığını yapmak; döviz alım-satımını düzenlemek, vb. "Yatırım banka­ları", ticari ve sınai kuruluşların çıkaracağı hisse senetlerini ve tahvilleri piyasaya kanalize eden aracı kuruluşlardır. "Kalkınma bankaları" ülke­lerin yatırım sermayesi eksikliğini karşılayarak ve teknik alanda yardımcı olarak ekonomide ve­rimi artırıcı bir rol oynarlar.
Bankada hesap açtıran biri (yani parasını bankaya yatıran biri), parasını yanında taşımak zorunda değildir. İhtiyacı olduğu zaman banka­daki hesabından para çekebilir. Çoğu bankalar­da iki tür hesap açılır: Vadeli hesap ve vadesiz hesap. Vadesiz hesap açtıran bir müşteri, iş saat­leri içinde olmak koşuluyla, ne zaman isterse gidip hesabından para çekebilir. Vadeli hesap aç­tıran bir müşteri ise, hesabından para çekmeden önce bankaya durumu bildirmek zorundadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Eleştiri