BAZI AMAÇ İFADELERİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

BAZI AMAÇ İFADELERİ

Robinson,danışma görüşmesini etkinlik derecesinin değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütleri araştırırken,danışmada ulaşılmak istenen amacın açık bir şekilde tanımlanması gerektiğini belirtmekte ve şu üç genel amacı vermektedir.
1-Danışmada gittikçe artan bir iyiliğie kavuşmuş ve uyum sağlamış olma duygusu geliştirmek.
2-Danışanın çevresine ve topluma daha iyi bir uyum geliştrirmiş olmasını sağlamak.
3-Semptomlardan kurtulmak.
Kendisininde ifade ettiği gibi bu genel amaçlar uzun vadelidir.Hemen ölçülemez.Araya zaman girince başka faktörlerle karşılaşılabilir.Ortya konan belirli ibarelerin sınırlarını belirlenmesi zordur. Mesela “iyiliğe kavuşmak”,”uyum sağlamış olmak”.ne demektir? Önemli olan kişinin kendini ve durumunu nasıl hissettiği , nasıl idrak ettiği ve gördüğüdür.
“Semptomlardan kurtulma “da bir genel amaç olarak tartışılabilir.Aşıkardır ki asıl amaç semptomların giderilmesi değildir.Problemin kaynağından çözülmesidir.Semptonların kaybolması daha az genel ve geçici bir amaç olarak düşünülebilir.
Danışma,yalnız ele alınan konuya intibak sağlamakla kalmamamlı; kalıcı ve transfer kabiliyeti olan etkilere de yol açmalıdır.Danışman , yeni durumları karşılamakta yeni ve daha yüksek seviyede etkinlik kazanmalıdır. Bu etkinlik(etkili olma )olgun görüşlre sahip olma,bağımsızlık,sorumluluk ve şahsiyet bütünlüğünde genel bir büyümeyi de kapsamasına alır( Robinson,1950,s.19). Böylece ,daha iyi bir intibak sağlayan kişi, daha realist meslek seçimi yapacak, etrafı ile daha iyi dostluk ve ilişkiler kuracak ,daha iyi,geniş kapsamlı ve çeşitli faaliyetlere katılacak ve daha iyi davranış ustalıkları geliştirecektir.
Shertzer ve stone litaretürde önemli buldukları amaç ifadelerini şu beş genel başlık altında açıklamaktaydılar.

1-Davranmada değişiklik
2-Olumlu ruh sağlığı
3-Problemin çözümü
4-Bireyin kişisel etkinliği
5-Karar verme
Yukarıda belirtilen amaç kategorilerinin literatürde geçen amaç ifadelerinin ve bu beş kategorinin en idael bir gruplama olduğu iddia edilemez.İyi bir ruh sağlığı geliştirmek gibi amaç kategorisi çok uzun vadeli,hatta hayat boyu süren oluşumdur.İyinin daha iyisi olduğu için tamamen erişilemeyecek bir amaçtır.Diğer yandan, davranımda değişim yapma ise problemle ilgili davranım tarzının bozulup daha iyi bir davranım tarzı geliştirilmesine yardım etme işi ise, iyi bir ruh sağlığına nazaran daha somut ve daha yakın vadeli bir amaçtır.
Weiner (1975,s.11), psikoterapiyi, kişinin kendini anlayabildiği ve davranışlarının kontrol edebilmesini öğrendiği oranda yararlandığı bir öğrenme durumu olarak görmekte ve iki kişi arasında,kişilerin birbirinin karşısındakine onu anladığını, ona değer verip saygı duyduğunu ve ona yardım etmek istediğini ilettiği bir kişiler arası oluşum olarak tarif etmektedir.Bu tarife dayanarak şu dört amacı ortaya koymaktadır.

1-Olumlu davranım değişikliği
2-Gittikçe artan kendini- anlama
3-Gittikçe artan kendini- kontrol
4-Terapistteki anlayış,saygı ve yardım arzunun danışana iletimi
Weiner’in geliştirdiği terapi amaçları,”olumlu ruh sağlığı geliştirmek”gibi bir amaçla kıyaslanırsa, çok genel ve uzun vadeli bir amaç olmamaktadır.Davranımda değişiklik yapmak ve artan içgörü (anlayış) geliştirmek, “olumlu ruh sağlığı”amacına göre daha somut bir amaçtır.Duygu ve anlayış iletimi de her terapi seansında ulaşılmaya çalışılan daha yakın vadeli bir amaçtır.
Byrne (1963,1.bölüm) okullarda danışmayı incelerken,literatürdeki danışma amaçlarını dört grupta toplamaktadır.

1-Öğrencinin kendini tanıma ve kabul etmesine ve kendine ait kazandığı bu yeni bilgileri yerinde eğitsel ve mesleki seçimler yapmada kullanabilmesine yardım etmek.
2-Her çocuk ve gencin yeterli bir yetişme seviyesi gösterip bunu muhafaza etmesine yardım etmek.
3-Her çocuk ve gencin, meslek hayatında ve meslek dışı hayatında yapıcı, iyi uyum sağlamış, mutlu, ruh sağlığı yerinde bir kişi olmasına ve bunu muhafaza etmesine yardım etmek.
4-Gencin bir meslek seçmesi, bu mesleğe hazırlanması, mesleğe girmesi ve bu meslekte başarılı olmasına yardım etmek.
Byrne,literatürde verilen amaçları yeterince kapsamlı ve açık bulmamakta, kendisi bir nihai amaç aramakta ve kendini –gerçekleştirme,kendini oluşturma, var-olma çabaları üzerinde durmaktadır.
Patterson da litaratürde geçen amaç ifadeleri hakkındaki bilgileri orta vadeli amaçlar olarak görmüştür. Bu amaçlar üzerinde çalışmalar yapmıştır.
Yukarıda bahsettiğimiz yazarların hepsi psikolojik danışmanın amaçları üzerinde literatür çalışmaları yapmış ve başka yazarlarda bu konular hakkında çalışmalar yaptıktan sonra ilk başta bahsedilen 40 amaçta ortak olarak birleşmişlerdir.Bu amaçların hepsi bireyin ruh sağlığı bozuksa iyileştirmek ve bireyi topluma kazandırmak için yapılmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
YENİLEŞME DÖNEMİ