Bazlar

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Bazlar

   Suda çözündüklerinde hidroksil (OH~) iyonu veren bileşiklere baz denir.
   Bazlar kırmızı turnusol kâğıdını maviye dönüştürürler.
   Organik bazların yapılarında genellikle karbon ve azot bulunur (CH3NH2, NH4OH).
   İnorganik bazlara ise NaOH, Ca(OH)4'ü örnek olarak verebiliriz.
pH
   Bir çözeltinin pH değeri o çözeltinin asidik veya bazik olduğu hakkında bilgi verir. pH hidrojen derişiminin eksi logaritması alınarak hesaplanır. Bu değer 0–14 arasında değişir.
   pH değeri 7 olan çözeltiler nötrdür. Nötr çözeltilerde H+ ve OH- konsantrasyonları aynıdır. Örneğin saf su pH= 7
   Asidik çözeltilerin pH değeri 7’nin altındadır. Yani böyle çözeltilerde hidrojen konsantrasyonu hidroksil konsantrasyonundan fazladır. Örneğin mide asidi pH 1–3 arasındadır.
   Bazik çözeltilerin pH değeri 7’nin üstündedir. Böyle çözeltilerde hidrojen konsantrasyonu hidroksil konsantrasyonundan azdır. Örneğin kanın pH değeri 7.3 – 7.5, yumurta akı ise pH=8 dir.
   İnsan kanının pH’ı 7 ye düşerse veya 7,8’in üzerine çıkarsa ölüm olayı meydana gelir.
   Mikroorganizmalar asidik ortamlarda yaşabilir, bazik ortamlarda yaşayamaz.
Hidrojen iyon derişiminin eksi logaritması, asitliğin veya bazlığın derecesini verir. Buna göre nötr bir çözeltide iyon derişimi (10-7—10-14) arasında asidik çözeltilerde ise (10—10,7) arası değişmektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
PARNASİZM