BETİMSEL METİN (BETİMLEYİCİ ANLATIM)

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

BETİMSEL METİN

Betimsel metinlerde bir yer, bir nesne ya da bir varlığın özellikleri hakkında bilgi verilir. O nesne adeta resmedilir. Bir kişinin betimlenmesine portre  adı verilir.  Portreyi de ikiye ayırmak gerekir. Eğer kişinin yüzü, dış görünümü anlatılıyorsa buna fiziksel portre;   ya da iç dünyası, ruhsal özellikleri, kişiliği anlatılıyorsa buna da moral portre denir.
Birine bir şeyi betimlemek ona bu şeyi yeniden sunmaktır. Betimleme akıl duygular aracığıyla imgeleme seslenir.
Anlatıda betimleme yapmak için çeşitli sebepler vardır: Açıklamak, bilgi vermek, anlatmak vb. Betimleme, öyküleme ile birlikte anlatının temel öğelerinden biridir.
Anlatılarda betimsel metinler,  gerçeklik izlenimi yaratmak, okuyucuyu bir beklenti içine sokmak gibi çeşitli işlevleri vardır.
 Betimsel metnin kendine göre bir düzenleniş şekli vardır. Betimleme anlatıcının bakış açısının mantığına uyar, bu metinlerde olay adeta durur ve zaman ilerlemez. Bize hareket yokmuş izlenimi verir. Betimsel metinde özellikle bir uzamı hatırlatmaya ve bunu bir zamana yerleştirmeye matuf bazı sözlüksel ve dilbilgisel gereçlerin kullanıldığını görürüz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Recaizade Mahmut Ekremin Romancılığı